Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvý ročník festivalu inovácií ITAPA EXPO 2022 prilákal desaťtisíce návštevníkov

Výstavisko ITAPA EXPO 2022. Zdroj: Zdroj: https://itapaexpo.sk

Jedným z cieľov podujatia, ktoré sa uskutočnilo 9 – 10. 9. 2022, bolo dať priestor mladým a zviditeľniť ich projekty.

Pestrý program podujatia vyplnili i zaujímavé diskusie na aktuálne témy ako energetická efektívnosť a šetrenie energiou, alternatívne zdroje, mobilita či robotika. Na pódiu dostali slovo autority z akademickej oblasti i technologickej praxe.

Architektka Lenka Petráková predstavila svoj futuristický 8. kontinent – stanicu, ktorá by mala slúžiť na čistenie oceánov a porovnala možnosti študentov na Slovensku a v zahraničí. Reč bola aj o tom, ako zbohatnúť na inováciách, odborníci diskutovali o moderných technológiách, zdravých mestách, inovatívnom zdravotníctve, vesmírnej ekonomike a odpade, najnovších technológiách vo výtvarnom umení, umelej inteligencií i o tom, či a kedy nás ovládne počítač.

CVTI SR sa odprezentovalo v dvoch stánkoch

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ako jeden z partnerov podujatia odprezentovalo svoju činnosť v dvoch stánkoch. Pre záujemcov v nich boli po celý čas trvania festivalu k dispozícii rôzne materiály. Po ich prelistovaní sa dozvedeli viac o jednotlivých sekciách CVTI SR a aktivitách popularizujúcich vedu, na ktorých inštitúcia dlhodobo pracuje.

Detských návštevníkov zasa zaujalo svojimi rozmanitými exponátmi zážitkové centrum vedy Aurelium. Hravou formou a cez experimenty mohli vďaka nim pochopiť rôzne fyzikálne javy. Deti si vyskúšali, nakoľko sa dokážu vzájomne koordinovať, zmerali si postreh, pomocou vlastných rúk si overili, aký reakčný potenciál majú jednotlivé kovy a zistili, ako funguje gravitácia v okolí čiernej diery.

Je dôležité, aby dostali priestor

Centrum vedecko-technických informácií SR má veľký záujem o to, aby dostali šikovní inovátori a startupisti príležitosť, adekvátny priestor a prostriedky na zviditeľnenie sa a realizáciu svojich projektov.

Obrovskou nádejou pri kreovaní úspešného a ekonomicky, ale hlavne environmentálne udržateľného Slovenska sú podľa generálneho riaditeľa CVTI SR Jána Kyseloviča práve mladé vedecké a technologické kapacity. V nadväznosti na to je jednou z priorít CVTI SR prepojenie akademického sektora a výskumu s firmami, priemyslom a obchodom.

To bolo podľa Kataríny Lepiešovej z organizačného tímu festivalu aj primárnym cieľom ITAPA EXPO 2022. Ako uviedla Lepiešová: „Všetci, ktorí sa na festivale prezentovali, či už to boli jednotlivci, zástupcovia akademickej oblasti, výskumné tímy alebo slovenské firmy, majú veľký potenciál a sú pre našu krajinu obrovským prínosom. Naším cieľom bolo, aby aj vďaka ITAPA EXPO 2022 nadviazali nové kontakty a dohodli si prínosné spolupráce. Táto vízia na niekoľko mesiacov zjednotila celé Slovensko vrátane viacerých rezortov štátnej správy, ktoré nám v prípravách podujatia neúnavne pomáhali.“

Lepiešová ďalej poznamenala: „Inovácie, digitalizácia a technológie sú bežnou a pomaly už i neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných životov a je len dobre, ak ľuďom, ktorí za nimi stoja, umožníme rásť a o výsledkoch ich práce informujeme aj širokú verejnosť. To sa nám, myslím, na prvom ročníku ITAPA EXPO 2022 podarilo.“

Ako dodala riaditeľka festivalu Dana Kršáková: „Krajiny, ktoré sú na rebríčkoch inovatívnych krajín najvyššie, si veria. Veria v seba a veria v iných. Dajme o sebe druhým vedieť, akí sme šikovní. Máme byť na čo hrdí a musíme sa za to vedieť oceniť a ďalej pokračovať v načatej práci, aby sme stále zvyšovali inovačný potenciál Slovenska.“

Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a primátora hlavného mesta SR Bratislavy.

Vodíkové auto MH2
Prototyp vodíkového auta MH2 predstavujúceho výsledok spolupráce Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti MATADOR Group zaujalo futuristickým dizajnom aj výnimočnými technickými parametrami. Zdroj: https://itapaexpo.sk

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, https://itapaexpo.sk; zverejnené: 13. 9. 2022, autor: rpa