Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvý pohľad na plán Európskej komisie zmeniť EÚ na „inovačnú veľmoc“

Podujatie Partnerships for Regional Innovation dňa 17.5.2022. Foto: EÚ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Európska komisia je pripravená spustiť päť hlavných iniciatív v snahe urobiť z EÚ globálneho lídra v oblasti inovácií, vyplýva to z uniknutého návrhu nadchádzajúcej európskej inovačnej agendy, ktorý uverejnil portál Science|Business.

Stratégia je snahou Komisie riešiť nedostatky Európy, pokiaľ ide o vytváranie podporného prostredia pre start-upy. Bol vypracovaný s ohľadom na skutočnosť, že EÚ tvorí toľko start-upov ako USA, ale oveľa menej z nich sa dokáže scalovať. Kľúčovým prvkom je nedostatok rizikového kapitálu v Európe v roku 2020 na úrovni 10,2-miliardy EUR v porovnaní so 70-miliardami EUR v USA.

Plán sa pripravuje už nejaký čas a je jedným z hlavných projektov komisárky EÚ pre výskum a inovácie Mariyi Gabriel. Komisia strávila rok 2021 prípravou základov pre stratégiu, okrem iného konzultovala s poprednými podnikateľmi a skupinami rizikového kapitálu. Pôvodne mala byť zverejnená začiatkom roka 2022, ale bola odložená. Nový termín prijatia je podľa návrhu 5. júla 2022.

Ciele návrhu stratégie sú dvojaké, uviedla Gabriel na podujatí 17. mája 2022, ktoré odštartovalo jednu z kľúčových iniciatív v rámci pripravovanej agendy, Partnerstvá pre regionálne inovácie. Jedným z nich je urobiť z Európy silnú základňu pre technologické start-upy. Druhým je vytvorenie celoeurópskeho inovačného ekosystému, v ktorom môžu podniky jednoducho rozširovať svoju činnosť za hranicami.

Nie je to prvýkrát, čo sa Komisia rozhodla pomôcť malým podnikom, ktoré tvoria 95 % spoločností v EÚ, rásť. V posledných dvoch desaťročiach navrhla prepracované pravidlá pre verejné obstarávanie a daňové úľavy, aby uľahčila život malým spoločnostiam, ale s obmedzeným úspechom, pretože veľa závisí od ochoty členských štátov urobiť zmeny. Úspech novej stratégie si bude vyžadovať aj podporu národných vlád.

Návrh, ktorý vidí Science|Business, nie je konečný a bude aktualizovaný v najbližších týždňoch, kým jeho konečnú verziu schváli kolégium komisárov začiatkom júla 2022. Nižšie sú uvedené obrysy aktuálnych plánov pre päť vlajkových lodí.

1. Umožnenie experimentovania

Komisia dúfa, že vytvorí priestor pre inovátorov na experimentovanie s neortodoxnými nápadmi a technológiami, a to vytvorením európskeho rámca pre miesto, kde sa nové produkty môžu testovať v izolovaných, ale realistických prostrediach.

Podľa návrhu Komisia dúfa, že do konca roka 2022 vypracuje prehľad hlavných experimentálnych a regulačných miest, po ktorom bude v prvej polovici roku 2023 nasledovať dokument s usmerneniami, v ktorom sa inovátorom načrtne, ako ich využiť.

Testovacie miesta pre technológie budú zahŕňať otvorené inovačné testovacie centrum pre vodík, ktoré poskytne zariadenia, schopnosti a služby na rozvoj vodíkového hospodárstva EÚ. Nasledovať bude správa o politike, ktorá sa zaoberá potenciálom otvorených testovacích zariadení pre inovácie v oblasti nanotechnológií a pokročilých materiálov.

2. Ekosystémy

Start-upy potrebujú podporné služby a infraštruktúru, aby boli úspešné. Komisia už nejaký čas pracuje na vytváraní týchto ekosystémov prostredníctvom rôznych programov a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

Základom pre ekosystémy budú Partnerstvá pre regionálne inovácie, program EÚ, ktorého pilotný projekt bol spustený začiatkom tohto týždňa. To dáva regiónom nástroje na zvýšenie ich inovačných kapacít prepojením miestnych investičných plánov a politík s programami EÚ, národnými a regionálnymi programami.

Údajne je vyčlenených 400-miliónov EUR na prepojenie regiónov s cieľom vytvoriť inovačné ekosystémy v celom bloku.

3. Medzera v škálovaní

S cieľom pomôcť start-upom lepšie kapitalizovať sa Komisia snaží sprístupniť viac kapitálového financovania prostredníctvom nového zákona o kótovaní a daňových výhod pre vlastný kapitál.

Prvým bodom programu je zníženie nákladov na nový vlastný kapitál v celej EÚ prostredníctvom „príspevku na zníženie zaujatosti dlhu a vlastného kapitálu (DEBRA) na dani z príjmu právnických osôb“.

Nový zákon o kótovaní uľahčí start-upom vstup na verejný trh a umožní im tak rásť. Škálovania, ktoré sa zverejnia prostredníctvom počiatočnej verejnej ponuky, podľa návrhu v priemere získajú 5,5-krát viac kapitálu ako tie, ktoré zostanú súkromné. Komisia preto plánuje „zjednodušiť počiatočné a priebežné požiadavky na kótovanie s cieľom znížiť náklady a zvýšiť právnu istotu pre emitentov“ v treťom štvrťroku 2022.

Európska rada pre inovácie (EIC), fond pre start-upy v EÚ, tiež prispeje tým, že identifikuje 100 technologických start-upov, ktoré majú najväčší potenciál rásť, a poskytne im zvýšenú podporu na rozvoj stratégie, bezpečného intelektuálneho vlastníckeho práva a nájsť investorov. Začiatkom tohto týždňa EIC spustilo výzvu na nájdenie organizácií, ktoré jej môžu pomôcť toto splniť.

4. Talent

Žiadna inovácia sa nezaobíde bez ľudí, a preto je školenie, prilákanie a udržanie talentov jednou z piatich hlavných oblastí.

Cieľom je vyškoliť jeden milión Európanov v oblasti „deep-tech“  zručností, ako sú syntetické články, nanotechnológie, hydrokozmon a ďalšie technológie. Projekt bude mať na starosti EIT, ktorý riadi inovačné ekosystémy v celej Európe.

Komisia bude financovať aj stáže v spoločnostiach podporovaných EIT a Európskou radou pre inovácie a posilní program podpory WomenTechEU pre podnikateľky.

S cieľom zapojiť členské štáty Komisia plánuje predložiť návrh na vytvorenie rámca na pritiahnutie a udržanie talentov v oblasti výskumu, inovácií a podnikania, ktorý prijmú ministri v Rade EÚ.

5. Inovačná politika

Posledným kúskom hádanky je stanovenie definícií a štandardov, na ktorých sa môže zhodnúť každý.

Komisia v prvom štvrťroku 2023 navrhne definície pre start-upy a „deep tech“ a v prvom štvrťroku 2024 vytvorí súbor ukazovateľov na sledovanie, analýzu a modelovanie inovačných politík na úrovni EÚ, na národnej a regionálnej úrovni.

Časť toho bude zahŕňať aktualizáciu Inovačného prehľadu EÚ, ktorý sleduje inovačnú výkonnosť krajín, pridaním špecifického jazyka a ukazovateľov pre „deep-tech“ start-upy.

V záujme lepšej koordinácie politík v celej EÚ Komisia predpokladá väčšiu úlohu fóra Európskej rady pre inovácie, ktoré spája členské štáty, aby diskutovali o inováciách.

Návrh tiež poskytuje pohľad na najnovšiu ponuku Komisie využiť verejné obstarávanie na podporu inovácií. Podľa dokumentu verejné orgány EÚ minú ročne 2-bilióny EUR na produkty a služby, čo predstavuje 14 % HDP. Plánom je využiť úlohu verejného sektora na trhu ako zákazníkov pre start-upy.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 20. 5. 2022, autor: rpa