Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvý európsky projekt KInITu podporí boj proti dezinformáciám a fact-checking

Len pol roka od svojho založenia uspel Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) v medzinárodnom konzorciu uchádzajúcom sa o európsky grant. Projekt Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií (CEDMO), ktorý vznikne v spolupráci s Univerzitou Karlovou, Českým vysokým učením technickým a ďalšími partnermi zo Slovenska, Česka, Poľska a Francúzska sa presadil v silnej konkurencii uchádzačov z celej Európy. KInIT vedie v konzorciu aktivitu výskumu a vývoja infraštruktúry monitorovania dezinformácií v online mediálnom priestore a podpory fact-checkingu založenom na umelej inteligencii.

Sofistikovaná tvorba dezinformácií a hoaxov, s ktorými sa v širokom meradle stretávame v online priestore, odzrkadľuje odvrátenú stránku súčasnej digitálnej doby. Problémom je, že časť spoločnosti ich nedokáže dostatočne kriticky rozlišovať. Spôsob, ktorým sa dnes masívne dezinformácie šíria a prenikajú k zraniteľným a ovplyvniteľným skupinám, je nebývalý. Aj preto vzniklo Európske observatórium digitálnych médií (European Digital Media Observatory – EDMO) a teraz vzniká sieť nezávislých hubov, ktoré prepoja špičkový spoločensko-vedný a technický výskum v tejto oblasti. 

Výzvy EDMO sa zúčastnilo viac ako 30 konzorcií. Ako uviedla Mária Bieliková, riaditeľka KInIT: “Pre Slovensko je veľmi dôležité, že v jednom z ôsmich financovaných projektov má zastúpenie. Som hrdá na to, že KInIT koordinuje technickú časť konzorcia, ktorá sa bude zaoberať výskumom a vývojom metód umelej inteligencie, ktoré skvalitnia a urýchlia proces fact-checkingu. Naše metódy môžu napríklad pomôcť s predvýberom obsahu, ktorý stojí za to preverovať.”

CEDMO koordinuje Univerzita Karlova, na výskume a vývoji infraštruktúry pre riešenie problému dezinformácií bude spolupracovať s KInITom České vysoké učení technické. V projektovom konzorciu aktivitu fact-checkingu vedie Francúzska tlačová agentúra (AFP). Ďalšími členmi konzorcia je varšavská humanitno-spoločenská univerzita SWPS, trnavská Univerzita sv. Cyrila a Metoda a mimovládne organizácie zaoberajúce sa overovaním medializovaných informácií z Česka, Slovenska a Poľska. 

Ako uviedol Radoslav Repa, generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy Ministerstva pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR: “Veľmi sa teším, že KInIT dotvoril úspešné konzorcium pre prvé širšie organizované aktivity v tomto smere v priestore strednej Európy. Do blízkej budúcnosti aj štát plánuje prostredníctvom Fondu obnovy a odolnosti investovať do obdobných iniciatív boja proti dezinformáciám a hoaxom, kde na tento účel budú vyhlásené osobitné výzvy.”

Konzorcium spoločne prispeje k podpore overovania medializovaných informácií prostredníctvom tzv. fact-checkingu – procesu, v ktorom sú mediálne výstupy (napr. články či posty na sociálnych sieťach) podrobené faktickému preverovaniu a následnému potvrdzovaniu či vyvracaniu. Výstupy fact-checkingu sú dôležitým oporným bodom pre každého špeciálne dnes, kedy je online priestor zaplavený informáciami s nejasnou pravdivosťou. 
Ako dodal Jakub Šimko, ktorý v KInITe vedie tím zaoberajúci sa témou dezinformácií: “V KInITe budeme rozvíjať automatické metódy pomoci fact-checkerom. Využijeme rozličné prístupy, ktoré umelá inteligencia ponúka, predovšetkým metódy spracovania prirodzeného jazyka, ale aj prístupy, pri ktorých metódy umelej inteligencie spolupracujú s človekom, aby ich budúce rozhodnutia boli kvalitnejšie.”

Zdroj: https://kinit.sk, zverejnené: 20. 5. 2021, autor: rpa