Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvá zelená výzva ponúka projektom takmer 20-miliónov EUR

ilustračný obrázok
Prvá zelená výzva Plánu obnovy a odolnosti SR. Zdroj: https://minzp.sk

Predseda vlády Eduard Heger spoločne s ministrom životného prostredia Jánom Budajom predstavili 14. apríla 2022 prvú zelenú výzvu Plánu obnovy a odolnosti SR. Vo výzvach je pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónov národných parkov Muránska planina a Poloniny vyčlenených vyše 19-miliónov EUR. Tie podporia projekty, ktoré súvisia s rozvojom „mäkkého“ turizmu, aktivity v oblasti prírode blízkeho obhospodarovania lesa a zachovávanie kultúrnych hodnôt krajiny.

Medzi podporované aktivity bude patriť napríklad budovanie cyklotrás, záchytných parkovísk v národných parkoch, budovanie a  obnova turistickej infraštruktúry chodníkov, realizácia vodozádržných a protieróznych opatrení, ukážky remesiel v národných parkoch, obnova historických parkov a sadov s tradičnými odrodami, obnova kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností, ale aj vytváranie moderných múzeí.

O nenávratné finančné príspevky budú môcť požiadať samosprávy v oprávnenom území, oblastné organizácie cestovného ruchu, miestne akčné skupiny, štátne podniky pôsobiace v oprávnenom území, neziskové organizácie, územne príslušná štátna organizácia ochrany prírody, rozpočtová, alebo príspevková organizácia zriadená štátom, obcou, mestom, mestskou časťou, či samosprávnym krajom aj subjekty súkromného sektora. Minimálna výška podpory pre jeden projekt v národnom parku Muránska planina bude 50-tisíc EUR, v národnom parku Poloniny 30-tisíc EUR. Maximálna výška príspevku pre jeden projekt nebola stanovená. Pre každý z dvoch národných parkov bolo z Plánu obnovy a odolnosti SR vyčlenených 7,96-milióna EUR. Podporené projekty budú financované až do výšky 100 % výdavkov na oprávnené aktivity.

Všetky informácie, ktoré súvisia so zverejnenými výzvami, sú zverejnené na stránke:

www.minzp.sk/poo/np-muranska-poloniny/

Zdroj: https://www.minzp.sk, zverejnené: 22. 4. 2022, autor: rpa