Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvá výzva z Programu Slovensko je vyhlásená: Viac ako 46-miliónov EUR pôjde na podporu odborného vzdelávania v transformujúcich sa regiónoch

Na snímke sprava riaditeľ SOŠ v Handlovej Jozef Barborka, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík, primátorka Prievidze Katarína Macháčková a viceprimátor Handlovej Radoslav Iždinský počas tlačovej konferencie na tému Vyhlásenie prvej výzvy z Programu Slovensko 20. júna 2023 v Handlovej. Zdroj: TASR

Nové eurofondy sú spustené. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo prvú výzvu z nového programového obdobia, konkrétne z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou Programu Slovensko. Viac ako 46-miliónov EUR z tejto prvej výzvy ide na podporu odborného vzdelávania na hornej Nitre (Trenčiansky samosprávny kraj), v Košickom a Banskobystrickom kraji.

Ako oznámil minister investícií Peter Balík: „Dnes sme naplno odštartovali Program Slovensko a nové eurofondy. Pre našu krajinu je nové eurofondové obdobie jedinečnou príležitosťou, ako sa posunúť vpred. Prvá výzva za viac ako 46-miliónov EUR je určená na podporu odborného vzdelávania vo vybraných regiónoch oprávnených čerpať z Fondu na spravodlivú transformáciu. Ide teda o hornú Nitru, Košický a Banskobystrický kraj. Tento špeciálny fond je určený regiónom a ľudom na riešenie dôsledkov spojených s transformáciou, s cieľom posilniť ich konkurencieschopnosť pri prechode na zelenšiu ekonomiku.“

Ako uviedol minister Balík: „Práve kvalitné odborné vzdelávanie je základným predpokladom pre to, aby si mladí ľudia našli v regiónoch dobrú prácu, aby neodchádzali za lepším životom inam. Konkrétne pre hornú Nitru, kde sa tento rok skončí ťažba hnedého uhlia a jeho využívanie to znamená, že mladí ľudia budú môcť získať kvalitnejšie vzdelanie a nadobudnú zručnosti v odboroch, ktoré v tomto regióne nahradia banícke povolania. Je čas pripraviť sa na budúcnosť, pretože trh práce sa mení a naši mladí ľudia potrebujú byť pripravení. Horná Nitra zažije vďaka Fondu na spravodlivú transformáciu prudký rozvoj zelenšej a udržateľnej ekonomiky a energetiky. Práve do týchto oblastí budú smerovať nové eurofondy.“

Na hornej Nitre je sedem odborných škôl, ktoré budú oprávnené prihlásiť sa do prvej výzvy z Programu Slovensko, s celkovou alokáciou 46,2-milióna EUR. Pre hornú Nitru je z nej vyčlenených 15-miliónov EUR, pre Košický kraj takmer 12,8-milióna EUR a pre Banskobystrický kraj viac ako 18,4-milióna EUR. Ak bude výzva úspešná, vo Fonde na spravodlivú transformáciu je možné vytvoriť priestor pre jej navýšenie. Podporu môžu získať stredné odborné, priemyselné a zdravotnícke školy či obchodné akadémie. Do výzvy sa môžu zapojiť aj samotní zriaďovatelia týchto škôl.

Ako dodal minister Balík: „Výzva z Fondu na spravodlivú transformáciu je jedinečná v tom, že umožní školám realizovať komplexné projekty. Škola si bude môcť zrekonštruovať priestory a odborné učebne, modernizovať materiálno-technické vybavenie, ako aj pracovať na aktualizácii vzdelávacích programov. Zároveň môže podporiť svojich učiteľov vo vzdelávaní v odborných predmetoch a zvyšovať ich expertízu v danej oblasti, ktorú môžu potom ďalej odovzdávať svojim študentom.“

Program Slovensko predstavuje zásadnú reformu čerpania eurofondov na Slovensku. Šesť hlavných operačných programov sa v ňom spojilo do jedného, s jednotnou metodikou a jednotnými pravidlami pre verejné obstarávanie. Najviac z celkovej takmer 13-miliardovej obálky programu je vyčlenených na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti (4,2-miliardy EUR). Na zamestnanosť, kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a fungujúce sociálne služby je určených 3,3-miliardy EUR. Na rozvoj inteligentnej a bezpečnej dopravy, napríklad aj na opravy ciest I., II. a III. triedy a rozvoj železníc, pôjdu 2-miliardy EUR. Do rozvoja vedy, výskumu, inovácií a digitalizácie sa investuje 1,9-miliardy EUR. Na rozvoj kultúry a prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu či verejných športovísk je určených 400-miliónov EUR.

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu vo výške 441-miliónov EUR, ktorý pomôže transformujúcim sa regiónom, konkrétne hornej Nitre, Košickému a Banskobystrickému kraju, pri prechode k zelenšej ekonomike. Financie z fondu sú určené na zmiernenie dopadov prechodu na uhlíkovú neutralitu v jednotlivých regiónoch a riešenie sociálnych, hospodárskych a environmentálnych následkov. Podpora z fondu pomôže napríklad pri revitalizácii opustených priemyselných oblastí alebo pri rozvoji inovatívnych odvetví v dotknutých regiónoch, ktoré ľuďom zabezpečia kvalitné pracovné miesta.

Viac informácií o vyhlásenej výzve:

PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST – Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk; TASR, zverejnené: 22. 6. 2023, autor: rpa