Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvá vodíková tepláreň v Nemecku

Vodíková tepláreň v Lipsku. Zdroj: https://www.sachsen-fernsehen.de

Zelený vodík je energiou budúcnosti a musí sa integrovať do energetického systému. V nemeckom Lipsku sa nedávno spustila do prevádzky prvá elektráreň s plynovou turbínou, ktorá bude schopná vyrábať elektrinu a teplo na 100 percent zo zeleného vodíka.

Tepelná elektráreň Leipzig – Süd je, vďaka najmodernejším technológiám, už teraz jednou z elektrární s plynovou turbínou s najnižšími emisiami na svete. Srdcom novej plynovej elektrárne sú dve plynové turbíny s celkovým elektrickým výkonom 125 megawattov. Tie sú už schopné spaľovať vysoké podiely zeleného vodíka. Aj preto bude elektráreň v budúcnosti prevádzkovaná na zelený vodík. Časť z nich bude generovaná na mieste vo  vlastných zariadeniach.

Nemecko ako vodíková republika

Na otvorení prvej tepelnej elektrárne v Lipsku (Nemecko), ktoré sa konalo v rámci vodíkového fóra dňa 23. októbra 2023, sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF) Judith Pirscher.

Otvorenie vodíkovej tepelnej elektrárne komentovala slovami: „Všade tam, kde má použitie „zeleného vodíka“ zmysel, by sa mal aj používať. Týmto spôsobom posúvame Nemecko vpred na ceste stať sa „vodíkovou republikou.“ Nemecko môže iba prostredníctvom zeleného vodíka dosiahnuť do roku 2045 svoje klimatické ciele. Zároveň tým podporíme našu ekonomiku. Aby Nemecko dosiahlo tento cieľ, je potrebné, aby sa zelený vodík vo veľkom štýle integroval do energetického systému.“

Judith Pirscher, štátna tajomníčka BMBF, na otvorení prvej tepelnej elektrárne na vodíkový pohon. Zdroj: https://www.bmbf.de

Dve miliardy EUR na výskum vodíka

Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) investuje viac ako dve miliardy EUR do výskumu a vývoja v rámci celého hodnotového reťazca. Vlajkové projekty zeleného vodíka sú doteraz najväčšou iniciatívou Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF). Obchod a veda spolupracujú na vývoji riešení, aby sa čo najrýchlejšie sfunkčnila „nemecká vodíková ekonomika.“

Na ceste k zásobovaniu energiou budúcnosti – so zeleným vodíkom a fúziou šetrným voči klíme

V dnešnej dobe považujeme mnohé veci, ktoré sa nám ešte nedávno zdali nemožné, za samozrejmosť. Ako príklad možno uviesť vývoj vakcíny proti koronavírusu v priebehu jedného roka. Ďalším príkladom je umelá inteligencia, ktorá píše, kreslí a hrá hudbu. Toto všetko umožňuje výskum. Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) podporuje inovácie a nové technológie. Týmto spôsobom dláždi aj cestu pre zásobovanie energiami budúcnosti, zajtra so zelenám vodíkom a pozajtra s jadrovou fúziou.

Uhlie, zemný plyn a ropu nahradí vodík

Zelený vodík je chýbajúcim kúskom skladačky energetického prechodu a ústredným prvkom zásobovania energiou budúcnosti. Pomocou zeleného vodíka môžeme uchovávať energiu z vetra a slnka a dokonca ju aj prepravovať na veľké vzdialenosti. Zelený vodík čoskoro nahradí fosílne palivá v priemysle, napríklad uhlie pri výrobe ocele. Okrem toho sa zelený vodík môže spracovať aj na palivá, ktoré sú šetrné voči klíme, napríklad (e-palivá) pre lode, lietadlá a vozidlá. Nemecko sa stane „vodíkovou republikou.“ Nemecká „Národná stratégia pre vodík“ zabezpečuje väčšiu prehľadnosť a bezpečnosť plánovania. Je návodom na to, ako sa dá zelený vodík vyrábať, prepravovať a používať.

Replika Slnka na Zemi pomocou budúcej jadrovej fúzie

Fúzia je pre ľudstvo obrovská príležitosť  ako vyriešiť všetky naše energetické problémy. Keď sa atómové jadrá dostatočne zahrejú, aby sa spojili, uvoľní sa energia  jadrovej fúzie. Takto funguje Slnko. Samotný princíp je jednoduchý, no na vybudovanie a prevádzku elektrární jadrovej fúzie treba ešte uskutočniť veľa výskumov.

Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) podporuje výskum jadrovej fúzie v Nemecku a Európe. Pozičný dokument  k výskumu jadrovej fúzie je základom pre nový program financovania, ktorý spája vedu a priemysel. Do výskumu jadrovej fúzie chce Nemecko investovať masívne a technologicky neutrálnym spôsobom. Investície v nasledujúcich piatich rokoch celkovo presiahnu jednu miliardu EUR.

Energetický mix budúcnosti pozostáva z obnoviteľných energií, zeleného vodíka a fúzie

Dopyt po energiách bude v Nemecku naďalej rásť. Energetická transformácia si vyžaduje elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, ako aj inovatívne energie budúcnosti. Spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) vytvára, prostredníctvom výskumu vodíkových technológií a fúzie, príležitostí pre energie budúcnosti.

Viac informácií:

Update der Nationalen Wasserstoffstrategie: Turbo für die H2-Wirtschaft

Wissenswertes zu Wasserstoff

Wasserstoff: Welche nationalen Projekte fördert das BMBF?

Willkommen bei den Wasserstoff-Leitprojekten!

Unerschöpfliche Energiequelle? Forschung zur Fusion

Positionspapier Fusionsforschung

Zdroj: https://www.bmbf.de; https://www.sachsen-fernsehen.de, zverejnené: 11. 12. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa