Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvá spoločná iniciatíva s EIT a COST pre ďalšiu podporu výskumníkov a inovátorov

Zľava doprava: Marta Kaczmarek, EIT Health, riaditeľka, Cross-KIC Strategic Regional Innovations; Anna Mihók-Péli, koordinátorka, EIT Health; Dóra Marosvölgyi, EIT Health and Katalin; Alföldi, riaditeľka pre politiku COST. Zdroj: https://www.cost.eu

19. januára 2023 zorganizovalo združenie COST spolu s Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) workshop, ktorý mal pomôcť zainteresovaným príjemcom grantu COST Innovators pripraviť žiadosti o schému EIT Jumpstarter v roku 2023.

Po minuloročnom podpise Memoranda o porozumení sa obe inštitúcie dohodli, že budú zdieľať svoje iniciatívy na podporu výskumníkov a inovátorov pri identifikácii oblastí spolupráce na základe spoločných záujmov.

Schéma EIT Jumpstarter je určená pre výskumníkov s inovatívnymi nápadmi, ktorí chcú posunúť svoj výskum na vyššiu úroveň. Zatiaľ čo COST Innovators Grant (CIG) je iniciatíva, ktorej cieľom je vybudovať mosty medzi výskumom a preberaním na úrovni trhu, produktov, služieb alebo spoločnosti. Toto je prvýkrát, čo sa školenie pred Jumpstarter zameriava na výskumníkov a inovátorov CIG, ktorí majú veľký záujem rozvíjať svoje nápady s podporou EIT.

Tento workshop umožnil účastníkom CIG predstaviť svoje výskumné siete a zhodnotiť komerčné aplikácie a spoločenské riešenia, ktoré by bolo možné preskúmať na základe rady tímu EIT. Tí, ktorí sa chcú zapojiť do programu zručností, si môžu vybrať, ktorú kategóriu podpory by chceli získať, napr. poskytovanie školení, rozvoj obsahu, finančnú pomoc alebo šírenie. Podujatie bolo tiež skvelou ukážkou interdisciplinárnej povahy COST, keď odborník na genomiku hrozna môže diskutovať o federatívnom učení s neurovedcom.

Prezentácia COST od Katalin Alföldi, riaditeľky pre politiku COST a Angela Basterisa, riaditeľa pre vedu COST, bola začlenená do programu prezentácie a predstavenia tímu EIT k iniciatíve Jumpstarter, po ktorej nasledoval interaktívny workshop.

Účastníci odovzdali základné posolstvá o ich potrebách a výzvach. Výskumníci a inovátori COST zdôraznili výzvy, ktorým čelia, a potrebu získať podporu pri vývoji obchodných modelov pre ich kolektívne výsledky založené na dôkazoch. Nastolili tiež množstvo otázok súvisiacich s oblasťami ich výskumu, ako je štandardizácia, zdieľanie zabezpečených údajov a vlastníctvo údajov, regulácia, etika, duševné vlastníctvo, prototypy a kedy vstúpiť na trh so svojimi inovatívnymi nápadmi.

Luke Incorvaja, riaditeľ pre inovácie v EIT, zameral svoju prezentáciu na jedinečný inovačný model EIT. EIT spája popredné organizácie z oblasti obchodu, vzdelávania a výskumu, aby vytvorili dynamické cezhraničné partnerstvá známe ako EIT Innovation Communities. V súčasnosti existuje deväť inovačných komunít a každá sa zameriava na inú spoločenskú výzvu, ktorá výskumníkom COST uľahčuje identifikáciu komunity, o ktorú majú záujem.

Program EIT Jumpstarter trvá sedem mesiacov, počas ktorých vybrané start-upy spolupracujú s mentormi, aby sa ponorili hlboko do biznis modelovania a plánovania. Na základe vypracovaného podnikateľského plánu sa vyhodnotia start-upy a šesť najlepších sa kvalifikuje do Veľkého finále, ktoré sa tento rok koná v poľskom Krakove, kde sa súťaží o cenu 10 000 EUR v každej kategórii.

Počas nasledujúceho interaktívneho stretnutia Dóra Marosvölgyi predstavila program EIT Jumpstarter a jej cieľ presadiť na trh inovátorov v počiatočnej fáze z rozvíjajúcich sa európskych regiónov, aby pomohli ich vedeckým nápadom a inováciám premeniť sa na úspešné podniky. Predstavila aj systém podávania žiadostí a mentoringu, ktorý začiatočníkom pomôže nastaviť kroky pri príprave vývoja projektu. V roku 2022 medzi 668 žiadateľmi z 26 krajín vzniklo 19 start-upov.

Európe chýbajú talenty a kvalifikovaná pracovná sila, ktoré sú potrebné na správne využitie nových technológií na umožnenie zeleného a digitálneho prechodu. Okrem toho väčšina výskumníkov a inovátorov čelí podobným výzvam, majú obrovský inovačný potenciál so skvelými nápadmi a vedeckou mysľou, ale výsledky založené na dôkazoch zostávajú v ich vedeckých komunitách a laboratóriách. Často nevedia, kde začať s hodnotením obchodného potenciálu, ktorý by mohli mať výsledky ich výskumu. Tu prichádzajú EIT Jumpstarter a COST CIGS, ktoré pomáhajú výskumníkom urobiť ďalší krok a podporujú uvedenie ich nápadu na trh. Toto podujatie predstavuje dôležitý krok k riešeniu tejto výzvy a otvára príležitosti na rozvoj potrebných zručností.

Viac informácií:

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.cost.eu, zverejnené: 26. 1. 2023, autor: rpa