Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prvá medzinárodná konferencia o výskume a manažmente príbrežných ekosystémov

Medzinárodná konferencia zameraná na výskum a manažment príbrežných ekosystémov. Zdroj: https://converges.eu

Centrum biológie rastlín a biodiversity SAV, v. v. i., organizuje prvú medzinárodnú konferenciu zameranú na výskum a manažment príbrežných ekosystémov, ktorá sa bude konať v dňoch 6. – 7. apríla 2022 v Bratislave v areáli SAV.

Na konferenciu je pozvaná okrem zástupcov vedeckých inštitúcií aj akademická obec a občianska spoločnosť, aby diskutovali a zdieľali poznatky s cieľom pochopiť význam a udržateľnosť príbrežných ekosystémov v rôznych oblastiach sveta.

Konferencia sa organizuje v rámci iniciatívy Cost Converges (CA18207) – Konverzia poznatkov na zlepšenie riadenia európskych pobrežných ekosystémov a služieb (Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services). Rámec COST podporuje nadnárodné aktivity spolupráce v rámci siete výskumníkov založenej na princípoch otvoreného prístupu a tzv. bottom-up princípov, ktoré pokrývajú všetky vedecké a technologické oblasti.

Pozvaní rečníci:

  • Dr. Hervé PIÉGAY. Research Director at the National Centre for Scientific Research (CNRS, Lyon, France).
  • Dr. Stewart ROOD. Research Professor (University of Lethbridge, Canada)

Riešené témy:

  • socioecological functioning (riparian ecology, species interactions, biogeomorphology, biogeochemistry, ecosystem services, riparian uses and perceptions, etc.)
  • changes and future trends under multiple disturbances (human-induced pressures, climate change, diseases, etc.)
  • methods and tools (monitoring/assessment, indicators, remote sensing, field survey, modeling tools, phytoecological approaches, etc.)
  • management, conservation and restoration

Viac informácií:

RIPA-1 : First International Conference on Riparian Ecosystems Science and Management

Zdroj: https://www.sav.sk; https://converges.eu, zverejnené: 29. 3. 2022, autor: rpa