Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prorektori STU s VUT Brno o spolupráci a projektoch

Stretnutie STU a VUT. Zdroj: https://www.stuba.sk

Spolupráca v trojuholníku Viedeň-Bratislava-Brno, medzinárodné projekty a ďalšie témy boli obsahom rozhovorov predstaviteľov vedení Vysokého učení technického v BrneSlovenskej technickej univerzity v Bratislave. Reprezentácie STU a VUT  sa stretli 20. júla v metropole Moravy.

Prvú časť schôdzky venovali obe strany možnostiam uplatnenia v medzinárodných projektoch ako EIT Horizon 2020 a Horizon EUROPE, EURATOM, Marie Sklodowska – Currie Actions, NATO projekty, Nórske Fondy, Interreg Danube Transformation Program, či ESA – European Space Agency.

Diskusia sa tiež venovala rozvoju spolupráce geografického trojuholníka Viedeň-Bratislava-Brno, systémom hodnotenia tvorivej činnosti, príprave spoločných študijných programov, vytváraniu interdisciplinárnych medzinárodných tímov. Prorektori s portfóliom medzinárodných vzťahov Ľubica Vitková (STU) a Iveta Šimberová (VUT) prebrali aj možnosti organizovania spoločných konferencií, workshopov, stretávania odborných tímov i výhody členstva v medzinárodných sieťach CESAER a EULIST.

Prorektor STU pre strategické projekty, rozvoj, inovácie a prax Maximilián Strémy prezentoval brnianskym partnerom materiál „Prehľad možných riešení a expertíz a projektov STU relevantných pre mestá a regióny“. Prorektor VUT pre tvorivú činnosť Martin Weiter prisľúbil poskytnúť STU podobný dokument, ktorý má univerzita vypracovaný, spolu so zoznamom kľúčových projektov. Jedna z kľúčových tém by podľa rozhovorov mohla byť jadrová energetika, kde má STU silný tím a VUT na ňu pripravuje nový študijný program.

STU ponúkla VUT spoluprácu formou zapojenia do existujúcich projektov alebo ich pokračovaní (EIT/INTERREG a podobne) a na základe prípravy spoločných tém aj prípravu na nové výzvy. Účastníci stretnutia sa zhodli aj na spoločnom záujme rozvíjať výmenu študentov doktorandského štúdia, pričom konštatovali tradíciu mobility medzi oboma univerzitami na úrovni študentov i pracovníkov.

V spoločných stretnutiach budú STU a VUT pokračovať, na najbližšom v Bratislave sa budú prorektori zaoberať projektovým riadením a transferom poznatkov, kde bližšie skonkretizujú spoločné záujmy a možnosti rozvoja ďalšej spolupráce.

Zdroj: https://www.stuba.sk, zverejnené: 28. 7. 2022, autor: rpa