Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekty COST vo Švajčiarsku

Projekty COST vo Švajčiarsku. Zdroj: SNSF

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) spúšťa výzvu na rok 2022 pre švajčiarske projekty spojené so sieťami COST (akcie COST).

Čo je cieľom COST?

COST (European Cooperation in Science and Technology) je program, ktorého cieľom je umožniť prelomový vedecký vývoj vedúci k novým konceptom a produktom. COST spája európskych výskumníkov, aby spoločne rozvíjali svoje vlastné nápady a nové iniciatívy vo všetkých oblastiach vedy a techniky prostredníctvom transeurópskej spolupráce.

Výzva na predkladanie návrhov 2022

Tento rok SNSF opäť vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov COST na podporu práce vykonávanej vo Švajčiarsku v rámci nedávno schválených akcií COST zo série COST CA191## a COST CA201##. Uchádzať sa môžu výskumníci, ktorí majú aspoň jeden rok postdoktorandskej praxe a ktorí sa aktívne zúčastňujú na akcii COST. Požiadavky sú podrobne uvedené v dokumente výzvy.

Odborná porota vyhodnotí vedecké prednosti žiadostí na základe posudkov externých odborníkov. S cieľom pomôcť pri definovaní zloženia komisie sa hlavným žiadateľom dôrazne odporúča, aby sa predregistrovali do 18. marca 2022.

V predchádzajúcej výzve v roku 2021 bolo SNSF schválených 22 projektov.

Viac informácií:

Zdroj: http://www.snf.ch, zverejnené: 2. 2. 2022, autor: rpa