Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projektoví partneri ôsmich krajín dunajského regiónu sa zúčastnili úvodného stretnutia projektu Danube GeoHeCo

Projekt Danube GeoHeCo. Zdroj: MENEA

 

V dňoch 26. – 27. marca 2024 sa v chorvátskom Čakovci uskutočnilo úvodné stretnutie projektu Danube GeoHeCo s názvom „Podpora implementácie plytkých geotermálnych hybridných systémov vykurovania a chladenia v dunajskom regióne – Danube GeoHeCo“. Stretnutie, ktoré organizoval koodinátor projektu Medjimurje Energy Agency Ltd. (Chorvátsko), slúžilo ako platforma pre spoluprácu medzi 13 partnermi zastupujúcimi osem krajín v dunajskom regióne.

 

Úvodné stretnutie projektu Danube GeoHeCo. Zdroj: https://www.rda-backa.rs

 

Stretnutie uľahčilo výmenu poznatkov a diskusie o využívaní geotermálnej energie a aplikácií vykurovacích a chladiacich systémov (heating and cooling – HC). Okrem toho sa na stretnutí načrtli aktivity projektu a realizačné kroky.

Pán Horst Schindler, zastupujúci spoločný sekretariát programu Interreg Danube, zdôraznil dôležitosť efektívnej spolupráce medzi partnermi a viditeľnosti výsledkov projektu.

 

Horst Schindler, zastupujúci spoločný sekretariát programu Interreg Danube. Zdroj: https://www.rda-backa.rs

 

S plánovanou dobou trvania 30 mesiacov od 1. januára 2024 projekt kladie dôraz na spoluprácu medzi partnerskými krajinami, inštitúciami a pilotnými miestami. Kľúčové zainteresované strany, vrátane vládnych rozhodovacích orgánov, zástupcov malých a stredných podnikov, dodávateľov, mimovládnych organizácií a širokej verejnosti, sú neoddeliteľnou súčasťou úspechu projektu. Interaktívne workshopy počas stretnutia boli zamerané na počiatočné aktivity v rámci definovaných špecifických cieľov projektu Danube GeoHeCo.

Projektové konzorcium zahŕňa nasledujúce organizácie: Medjimurje Energy Agency Ltd. (Chorvátsko), CROST Regional Development Nonprofit Ltd. (Maďarsko), Univerzita v Záhrebe, Fakulta baníctva, geológie a ropného inžinierstva (Chorvátsko), Research Burgenland Ltd. (Rakúsko), Miestna energetická agentúra Pomurje (Slovinsko), Geologická služba Slovinska (Slovinsko), InnoGeo Research and Service Ltd. (Maďarsko), Centrum vedecko-technických informácií SR (Slovensko), Technická univerzita Cluj-Napoca (Rumunsko), Technická fakulta v Kragujevaci (Srbsko), Agentúra regionálneho hospodárskeho rozvoja pre Šumadija a Pomoravlje (Srbsko), Regionálneho rozvojová agentúra Bačka Ltd. Novi Sad (Srbsko) a LIR Evolution (Bosna a Hercegovina). Regionálna rozvojová agentúra Bačka bola poverená úlohou vedúceho komunikácie s úlohou propagovať a šíriť výsledky projektu. Okrem projektových partnerov do projektu prispieva svojimi odbornými znalosťami 15 asociovaných strategických partnerov zastupujúcich miestne, regionálne a národné orgány, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a združenia. Pre projekt je cenné aj zapojenie asociovaných strategických partnerov, pretože budú ďalej integrovať svoje znalosti a skúsenosti do jeho výsledkov, čím sa ďalej zvýši jeho vplyv v oblasti zamerania.

 

Projektový tím Danube GeoHeCo. Zdroj: MENEA

 

Projekt Danube GeoHeCo je financovaný v rámci programu Interreg Danube Region Program 2021-2027. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť prenikanie plytkej geotermálnej energie v dunajskom regióne prostredníctvom iniciovania silnej nadnárodnej spolupráce propagačných a podporných akcií. Účelom navrhovaných činností je dosiahnuť ambiciózne ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 a následne do roku 2050. Projekt podporí integráciu plytkých geotermálnych riešení do existujúcich domácich systémov HC na fosílne palivá, zvýši povedomie a zvýši kapacity. Rozpočet projektu je 2 481 000,00 EUR (spolufinancovaný EÚ vo výške 1 984 800,00 EUR, resp. 80 %). Doba realizácie projektu je od 1. januára 2024 do 30. júna 2026.

Asociovaným partnerom CVTI SR v projekte DanubeGeoHeCo je Technická univerzita v Košiciach (Stavebná fakulta).

 

 

Viac informácií:

The project partners of eight Danube Region countries participated at the kick off meeting of Danube GeoHeCo project

Projekt Danube GeoHeCo

 

Zdroj: MENEA; https://www.rda-backa.rs, zverejnené: 10.4.2024, autor: rup