Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt RDA vyhlasuje otvorenú výzvu na podporu pracovných skupín RDA

Projekt RDA TIGER vyhlásil prvú otvorenú výzvu na podporu nových a existujúcich pracovných skupín RDA.

V rámci tejto otvorenej výzvy sa hľadajú žiadosti existujúcich alebo potenciálnych pracovných skupín (WG) Research Data Alliance (RDA), ktoré chcú získať podporu projektu RDA TIGER pre svoje aktivity. Výzva bude otvorená nepretržite a ročne bude mať štyri výberové kolá. Každé kolo má stanovený termín, do ktorého musia byť žiadosti predložené, aby mohli byť posúdené.

Uzávierka prihlášok do aktuálneho výberového kola je v stredu 31. mája 2023 o 16:00. V tomto kole budú vybrané maximálne štyri pracovné skupiny RDA.

Zdroj: rd-alliance.org

Všetky pracovné skupiny RDA alebo potenciálne pracovné skupiny RDA, ktoré požiadajú o podporu, by mali spĺňať kritériá oprávnenosti. Tieto budú hodnotené výberovou komisiou. Týka sa to existujúcich pracovných skupín, ktoré majú zavedené postupy a členstvo, ako aj nových pracovných skupín, ktoré potrebujú podporu na začatie svojej činnosti. Podporované pracovné skupiny RDA musia fungovať v súlade s procesmi, postupmi a politikami pracovných skupín RDA.

Benefity podpory

Podpora poskytovaná v rámci tejto otvorenej výzvy zahŕňa:

  • Podporu úloh a činností spolupredsedov pracovných skupín (napr. facilitácia, administratíva, logistika).
  • Prípadové vyhlásenie pracovnej skupiny a vytvorenie pracovného plánu pre ešte nevytvorené skupiny.
  • Spojenie s technickým poradným výborom (TAB) RDA pre ešte nevytvorené skupiny.
  • Zvýšené zapojenie pracovných skupín (napr. identifikácia a zapojenie potenciálnych členov a spolupredsedov).
  • Podpora finalizácie výstupov a súvisiacich priebežných činností údržby prostredníctvom služby RDA TIGER Facilitation, ktorá podporuje „poslednú míľu“ tvorby výstupov WG (poznámka: toto sa netýka tvorby výstupov, za ktorú sú zodpovední spolupredsedovia WG).

Viac informácií o možnosti podania žiadosti, ako i formulár k podaniu žiadosti nájdete TU.

O projekte RDA TIGER

Projekt RDA TIGER je financovaný Európskou komisiou. Podporuje pracovné skupiny RDA, ktoré zosúlaďujú, harmonizujú a štandardizujú vývoj a technológie otvorenej vedy na celom svete. Služby RDA uľahčia a podporia koherentné a konzistentné definície pracovných skupín a zvýšia vplyv kľúčových európskych iniciatív na globálnej úrovni.

Zdroj: rd-alliance.org

Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si záznam z informačného webinára, alebo sa obráťte mailom na RDATIGERInfo@rd-alliance.org, ktorý Vám poskytnuté ďalšie informácie o projekte, výzve, či ďalších ponúkaných službách.

Zdroj: rd-alliance.org; zverejnené: 4.05.2023; autor: onz