Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt občianskej vedy vedie výskumný program tzv. dlhého COVIDu vo Švajčiarsku

The Citizen Science project includes people from the scientific community and Long Covid sufferers. (Image: istock.com/Ani_Ka)
Výskum dlhého COVIDu na Univerzite v Zürichu. Zdroj: https://www.media.uzh.ch

Ako pandémia postupuje, počet ľudí žijúcich s postcovidovým syndrómom (tzv. dlhý COVID) sa zvyšuje, ale zostáva nejasné, ako a prečo sa dlhý COVID vyvíja, či sa mu dá predchádzať a ako ho najlepšie liečiť.

Tím vedcov z Inštitútu epidemiológie, bioštatistiky a prevencie Univerzity v Zürichu (UZH) spojil sily so zástupcami dvoch skupín pacientov, Long COVID Switzerland a Long COVID Network, aby vytvorili občiansku vedeckú radu Long COVID.

Cieľom je posilniť hlas ľudí s dlhým COVIDom, aby lepšie porozumeli tomuto stavu a podnietili výskum na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a vývoj liečby.

Ako uviedol Milo Puhan, profesor epidemiológie a verejného zdravia na UZH: „Projekty spolupráce, ktoré spájajú rôzne zainteresované strany, nám umožňujú pochopiť vplyv takejto novej choroby a dúfajme, že efektívne riešiť výzvy pre ľudí žijúcich s dlhým COVIDom.“

Výskumný tím zamestnal občiansku vedeckú radu Long COVID, ktorej členovia sa stretli online, aby diskutovali o svojich potrebách a identifikovali najrelevantnejšie oblasti výskumu, pričom vystupovali ako občianski vedci pri spoluvytváraní smerovania, analýzy a zistení štúdie.

Štúdia zistila, že ľudia postihnutí dlhým COVIDom a ich rodiny potrebujú odpovede na dlhý zoznam 68 otázok, ktoré spadajú do štyroch oblastí: lekárske, napríklad rizikové faktory, diagnostika a liečba; zdravotnícke služby; sociálno-ekonomické faktory, ako je vplyv na prácu a financie; a chorobnú záťaž.

Prostredníctvom online prieskumu požiadal výskumný tím občianskych vedcov a 241 ďalších ľudí postihnutých dlhým COVIDom, aby ohodnotili a určili priority týchto 68 otázok.

Ako uviedla Chantal Britt, zakladateľka a prezidentka Long COVID Switzerland: „Vedci nám umožnili definovať tie výskumné témy, ktoré majú najväčší vplyv na naše zdravie a životy. Niet divu, že výsledky odzrkadľujú náš hlavný záujem, ktorým je, že nám stále chýbajú účinné terapie.“

Vedci dúfajú, že táto štúdia povedie k financovaniu budúceho výskumu dlhého COVIDu a tvrdia, že vzhľadom na obmedzené zdroje je dôležité uprednostniť oblasti, ktoré sú najvýznamnejšie pre tých, ktorí sú týmto stavom postihnutí.

Viac informácií:

Long COVID Citizen Scientists: Developing a Needs-Based Research Agenda by Persons Affected by Long COVID

Tackling the Consequences of Long Covid

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.media.uzh.ch, zverejnené: 5. 5. 2022, autor: rpa