Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt Košice 2.0 podporuje mestské inovácie

Kosice 2.0 launches its Urban Innovation Sphere

Ako môže mesto podporovať inteligenciu vo svojej spoločnosti s cieľom zlepšiť poskytovanie verejných služieb a posilniť ekonomickú aktivitu?

Akú úlohu by mohla mať kultúra a súčasná kultúrna infraštruktúra pri rozširovaní kapacít mesta na zvýšenie blahobytu občanov?

Ako môže obec otvoriť svoje procesy pre rozhodovanie, zvýšiť transparentnosť a lepšie sa spojiť so svojimi občanmi?

Košice čelia nízkej občianskej angažovanosti a nedostatku dôvery voči verejným inštitúciám. Súčasne dochádza k rýchlej transformácii ekonomiky, pričom 60 % jej pracovných miest je ohrozených automatizáciou a najväčší zamestnávateľ v meste, US Steel plánuje prepustiť štvrtinu svojich zamestnancov. Zatiaľ čo mnoho ľudí hľadá príležitosti v hlavnom meste SR Bratislave, v susedných krajinách a vo Veľkej Británii alebo v USA, mladá a ambiciózna skupina vedúcich predstaviteľov miest, podnikateľov, kreatívcov a mysliteľov vedie zmenu mesta s víziou stať sa európskym vzorom pre mestské inovácie.

Iniciatíva „Košice 2.0“ sa zameriava na rozvoj rozhrania medzi mestskou vládou a spoločnosťou, ktoré ťaží z kreatívnej startupovej komunity mesta a jeho silného sektora IKT s cieľom zlepšiť blaho občanov, optimalizovať poskytovanie verejných služieb a pomoc obci pri zmene myslenia pri rozhodovaní zavedením silnej kultúry údajov a poskytovaním politík založených na dôkazoch.

Toto rozhranie využíva rozsiahle investície mesta do kultúrnej infraštruktúry a súčasného kultúrneho dedičstva, ktoré boli vyvinuté ako Európske hlavné mesto kultúry (2013), a pozostáva z radu premyslených a starostlivo navrhnutých komponentov, ktoré podnecujú účasť spoločnosti (občanov, podnikateľov, kreatívne startupy, tvorcov politík, mestských úradníkov) k rozvoju inovácií pre množstvo výziev, ktorým mesto čelí.

Tieto činnosti sa vyvíjajú v centre pre mestské inovácie, Urban Innovation Sphere (UIS), ktoré mentoruje a podporuje startupy, poskytuje mikro granty kreatívnym podnikateľom, udeľuje ceny a testuje prototypy predložené občanmi a poskytuje platformu pre vytváranie sietí pre mladú generáciu startupov.

Projektu Košice 2.0 sa podarilo oficiálne uviesť do prevádzky Urban Innovation Sphere, ktorá poskytuje mestským odborníkom spoločný priestor na zdieľanie, testovanie a spoluvytváranie inovácií a naštartovanie politík založených na dôkazoch, ktoré zlepšujú blahobyt v meste.

UIS rieši výzvu ekonomickej transformácie a nedostatok dôvery voči verejným inštitúciám spojením rozmanitej skupiny kreatívnych profesionálov, podnikateľov a startupov a ich prepojením s tradičnými priemyselnými odvetviami a obcou prostredníctvom rôznych podprogramov na pilotné riešenie spoločných riešení, ktoré prispievajú k rozvoju mesta. Sféra mestských inovácií pozostáva z rôznych prvkov, ktoré spoločne predstavujú priekopníka inovácií v projekte Košice 2.0 a už začali prinášať výsledky pre mesto.

Zdroj: https://uia-initiative.eu; https://www.cike.sk, zverejnené: 18. 8. 2021, autor: rpa