Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt H2020 – W4RES podporí ženami vedené projekty v oblasti OZE

Projekt W4RES otvára 2. kolo výzvy na predkladanie projektových návrhov. V poradí druhá výzva vyhlásená konzorciom projektu W4RES je určená pre ženami vedené projekty zamerané na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov v sektore chladenia a vykurovania naprieč vybranými krajinami: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Nórsko a Slovensko.

V rámci projektu W4RES (Women for Market Uptake of Renewable Heating and Cooling) sa hľadajú projekty, ktoré môžu zahŕňať inovatívne technológie alebo koncepcie navrhovania energeticky efektívnych budov alebo mestských štvrtí, podnikateľské nápady zamerané na motiváciu verejnosti znižovať svoju uhlíkovú stopu, alebo udržateľné spôsoby znižovania negatívnych dopadov zmeny klímy.

Bližšie informácie k oprávneným žiadateľom a podmienkam výzvy nájdete na stránke projektu W4RES.

Od 6. septembra 2021 je otvorené 2. kolo podávania žiadostí s uzávierkou do 30. septembra 2021, 17:00 hod.

Zdroj: W4RES, zverejnené 14.9.2021, mit

Výzva je zverejnená aj na portali EK – Funding & tender Opportunities v sekcii “Competitive calls and calls for third parties” v tomto znení:

2nd open call for for WOMEN-LED PROJECTS / INITIATIVES in RHC solutions

Project full name: Scaling-up the involvement of women in supporting and accelerating market uptake of renewable energy sources for heating and cooling
Project acronym: W4RES
Grant agreement number: 952874
Publication Date: 1 September 2021
Deadline: 30 September 2021, at 17.00 (CEST – Brussels time)
Expected duration of participation: 4 months
Total EU funding available / Maximum amount of financial support for each third party: No funding available – W4RES will offer free hands-on business and technical support services
Submission & evaluation process: Applications now open till 30 September (first cut-off) through https://w4resobservatory.eu/women-wanted/
Further information: welcome@w4res.eu