Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt FAIR-IMPACT otvoril druhé kolo podpornej výzvy

Projekt FAIR-IMPACT prostredníctvom výziev podporuje vedecké inštitúcie a samotných výskumníkov na ceste produkovať FAIR dáta (dohľadateľné, prístupné, interoperabilné a opakovane použiteľné dáta). V aktuálnej výzve, ktorá je otvorená do 1. novembra 2023, sa môžu záujemcovia uchádzať o podporu zo strany programových mentorov, ktorí úspešných uchádzačov budú školiť v zavádzaní postupov podporujúcich vznik FAIR dát.

Zdroj: fair-impact.eu

Výzva zameraná na špecializované poradenstvo a individuálnu podporu

Výzva je vhodná pre začínajúcich alebo menej pokročilých žiadateľov v oblasti zavádzania princípov FAIR dát do praxe. Projekt FAIR-IMPACT poskytne úspešným uchádzačom špecializované poradenstvo a individuálnu podporu. Úspešní žiadatelia za pomoci programových mentorov budú mať možnosť ohodnotiť ich súčasné schopnosti v danej oblasti (FAIR dát). Mentori a externí odborníci pomôžu s vypracovaním akčného plánu, ktorý dopomôže úspešným žiadateľom v procese zavádzania FAIR dát.  

Do výzvy sa môžu zapojiť:

  • Iniciatívy na národnej úrovni,
  • Organizácie vykonávajúce výskum,
  • Prevádzkovatelia úložísk a poskytovatelia dát.

Úspešní uchádzači získajú individuálnu podporu so špecializovanými mentormi (finančná podpora sa pre tento konkrétny program neposkytuje).

Úspešní žiadatelia z každej z troch skupín zainteresovaných strán budú počas deviatich mesiacov spolupracovať s mentormi programu FAIR-IMPACT a externými odborníkmi, aby sa naučili, ako podporiť zavádzanie postupov podporujúcich princípy FAIR dát. To bude zahŕňať účasť na sérii virtuálnych seminárov založených na implementačnom rámci FAIR, hodnotené domáce úlohy a individuálnu podporu.

Podmienky podania žiadosti

V podávaných žiadostiach je potrebné preukázať:

  • Pripravenosť implementovať, prijať, rozšíriť alebo používať konkrétny nástroj alebo prístup. Ochota zúčastniť sa na požadovaných seminároch. Všetky semináre, podujatia a stretnutia sa budú konať virtuálne.
  • Ochota plniť zadania medzi virtuálnymi workshopmi. Pri vypracovaní a hodnotení zadaní bude poskytnutá individuálna podpora.
  • Ochota konať podľa implementačného akčného plánu FAIR, ktorý bude vypracovaný spoločne s mentormi.
  • Schopnosť zapojiť príslušné miestne alebo vnútroštátne subjekty s cieľom umožniť realizáciu akčného plánu.
  • Ochota zúčastniť sa záverečného rozhovoru do jedného mesiaca po skončení podporného programu, ktorý sa použije na vypracovanie príbehu o implementácii zásad FAIR.
  • Ochota zúčastniť sa pravidelných kontrolných dotazníkov a/alebo rozhovorov.

Možnosti podania žiadosti

Viac informácií o danej výzve ako i žiadosť na podanie výzvy nájdete TU.

Ak sa chcete o výzve dozvedieť viac, či máte otázky, registrujte sa na seminár, ktorý sa uskutoční 18. októbra v čase od 15:00-16:00. Registrovať sa môžete TU.

Zdroj: fair-impact.eu

Termín na podanie žiadosti je do 1. novembra 2023.

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 5.10.2023; autor: onz