Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt EOSC-FAIR hľadá expertov na oblasť FAIR dát

Projekt FAIR-IMPACT aktívne spolupracuje s komunitami zainteresovaných strán na prijímaní zásad FAIR dát. Na posilnenie tejto aktivity sa vytvorí skupina dvanástich expertov ’’EOSC FAIR Champions’’, ktorí budú pôsobiť ako vyslanci zásad FAIR dát. Ich úlohou bude zapájať svoju komunitu a presadzovať prijatie výsledkov projektu. Vybraní experti budú organizovať aj národné roadshow vo svojej krajine a prispievať k implementácii FAIR zásad.

Zdroj: fair-impact.eu

Profil experta EOSC FAIR Champion

Experti EOSC FAIR Champion sú odborníci, ktorí sa aktívne podieľajú na analýze a formovaní politík a postupov FAIR dát. Podieľajú sa tiež na identifikácii nedostatkov a potrieb v oblasti výskumných dát v rámci svojich komunít. Rovnako prispievajú k vytváraniu širšieho zapojenia do FAIR zásad a na formovaní a šírení výsledkov projektu FAIR-IMPACT.

Projekt FAIR-IMPACT hľadá expertov, ktorí majú:

  • rozsiahle odborné znalosti v oblasti politiky a/alebo praxe FAIR;
  • bohaté skúsenosti s obhajobou výskumných dát a vynikajúce komunikačné zručnosti;
  • odhodlanie pomôcť mobilizovať ostatných, aby vytvárali viac FAIR dát na úrovni politiky a/alebo praxe, a radi sa podelia o osvedčené postupy z vlastnej praxe.

Pri zostavovaní tímu EOSC FAIR Champions sa dodržia zásady rodovej rovnosti, vyváženého geografického zastúpenia, zastúpenia zainteresovaných strán a široké interdisciplinárne odborné znalosti v rámci politiky a praxe FAIR.

 

Viac informácií ohľadom výzvy nájdete TU.

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 09.02.2023; autor: onz