Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt CARLIS: Spojenie pre posilnenie kapacity na podporu kariérneho rozvoja doktorandov

Slovenská akadémia vied je súčasťou projektu CARLIS, ktorého cieľom je tvorba nástrojov a rozvoj inštitucionálnych kapacít pre poskytovanie komplexného tréningu zameraného na prípravu doktorandov na kariérne cesty v súkromnom sektore s dôrazom na oblasť vied o živej prírode.

Projekt, podporený z programu INTERREG Slovenská republika – Rakúsko, realizuje konzorcium partnerov, ktorého súčasťou sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Viedenská univerzita vo Viedni a SAIA, n. o., ako koordinátor projektu.

Projekt odštartuje sériou aktivít, ktorých cieľom je preskúmať celú škálu pracovných príležitostí pre výskumných pracovníkov v oblasti vied o živej prírode v regióne Bratislavy a Viedne a porozumieť rozdielom medzi zručnosťami absolventov doktorandského štúdia a zručnosťami požadovanými zamestnávateľmi v sektore pôsobiacimi v regióne. Na základe výstupov úvodného mapovania bude vytvorený komplexný tréningový program zameraný na prípravu doktorandov na kariérne cesty v súkromnom sektore. Projekt podporí aj  budovanie a rozvoj kapacít na poskytovanie tohto typu tréningu vo všetkých zapojených inštitúciách. S cieľom otestovať vytvorený program zrealizuje každá zo zapojených univerzít a výskumných inštitúcií počas trvania projektu pre svojich doktorandov jeden cyklus tréningového programu. Súčasťou pilotného testovania výstupov projektu budú aj medzinárodná zimná škola a medzinárodné match-makingové podujatie pre doktorandov, odborníkov v oblasti kariérneho rozvoja doktorandov a zamestnávateľov.

Aktivity projektu sa konajú od novembra 2020 do decembra 2022.

Tvorba tréningového programu

Zamestnávatelia

Pôsobí vaša spoločnosť v oblasti vied o živej prírode alebo iných, súvisiacich oblastiach? Zamestnávate absolventov PhD štúdia, prípadne by ste ich v budúcnosti chceli zamestnávať? Zaujíma nás vaša skúsenosť aj to, aké zručnosti a vedomosti ako zamestnávatelia hľadáte. Podeľte sa o ne v rámci expertných rozhovorov, ktoré sa využijú pri tvorbe štruktúry tréningového programu. Ak máte záujem o poskytnutie takéhoto rozhovoru, kontaktujte projektový tím na adrese carlis@saia.sk.

Doktorandi a doktorandky

Ste doktorand/doktorandka? Zapojte sa do prieskumu, ako vnímate možnosti pre rozvoj prenosných zručností počas doktorandského štúdia a ako uvažujete o svojom budúcom kariérnom smerovaní. Prieskum môžete vyplniť na tomto linku.

Viac o projekte aj ďalších možnostiach zapojenia do jeho aktivít nájdete na stránke projektu

Projekt je podporený z programu INTERREG Slovenská republika – Rakúsko. Viac informácií o programe nájdete na stránke www.sk-at.eu.

Titulný obrázok

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 3. 8. 2021, autor: rpa