Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program pre systémové vzdelávanie študentov odštartoval na EXPO v Dubaji

Prezentácia Veroniky Okruhlicovej z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK na svetovej výstave EXPO v Dubaji

Veda je odjakživa nevyhnutná pre ľudstvo a predstavuje jeden z hlavných pilierov našej spoločnosti. Preto je veľmi dôležité aktívne vyhľadávať a podporovať mladých talentovaných ľudí, rozvíjať ich kritické myslenie a tvorivosť. Angažovaní vedci združení v All4science o.z. a Preveda o.z. už niekoľko rokov na pôde Slovenskej akadémie vied (SAV) organizujú rôzne aktivity zamerané na systematické vzdelávanie a rozvíjanie potenciálu  žiakov od základných škôl až po doktorandov. V uplynulých dňoch sa zástupcovia týchto združení spolu s mladými vedkyňami zúčastnili na prezentácii mladých talentov v rámci tematického týždňa „Knowledge & learning“ na svetovej výstave EXPO v Dubaji. Prezentácia symbolicky odštartovala systémový projekt, ktorý bude pod záštitou MŠVVaŠ SR viesť ku komplexnému poznaniu zážitkovou formou vzdelávania a väčšiemu prepojeniu vzdelávacieho obsahu s každodenným životom.

Ako uviedol Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a Miroslav Ferko z Ústavu pre výskum srdca CEM SAV: „Aktivity systémového programu, ktorý rieši 5 ústavov SAV (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Ústav pre výskum srdca CEM SAV, Chemický ústav SAV, Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV a Ústav polymérov SAV) by mali viesť k zvýšeniu povedomia o vede už na základných školách a zabezpečiť tak rozvoj mladých talentov.“

Vďaka neustálej chuti a obrovskému nadšeniu pre poznanie a pre vedu dostali „mladé vedkyne“ Andrea Kubáňová z Gymnázia Kukučínova Poprad a Izabela Mária Hašková z Gymnázia na Grösslingovej v Bratislave príležitosť prezentovať svoje práce počas tematického týždňa Knowledge & Learning na EXPO 2020. Témy prác boli zamerané na výskum kardioprotekcie na úrovni energetiky mitochondrií, ktorý bol realizovaný na  Ústave pre výskum srdca CEM SAV a na detekciu karbonickej anhydrázy IX na Virologickom ústave BMC SAV. Súčasťou prezentácii bola aj prednáška samotného výskumu proteomických analýz srdcových mitochondrií na úrovni projekcie myokardu talentovanej doktorandky  Natálii Andelovej z Ústavu pre výskum srdca CEM SAV. Veronika Okruhlicová, študentka z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prejavila záujem a ochotu participovať pri skvalitnení výchovno – vzdelávacieho procesu nahliadnutím k výskumu z oblasti environmentálnej fyziky a obnoviteľných zdrojov energie.

Ako doplnil Martin Nosko: „Veľmi nás potešila možnosť,  že práve tematicky zameraný týždeň Knowledge & Learning mohol byť pomyselným začiatkom systémového programu, ktorý napomôže k formovaniu generácie zabezpečujúcej vytvorenie potrebného know-how a technického pokroku spoločnosti v podobe inovácií v oblasti vedy a výskumu,“ dodal Miroslav Ferko. „Okrem samotnej prezentácie mali študentky jedinečnú možnosť sa zapojiť do tvorivých a podnetných diskusií s odborníkmi svetového formátu už v žiackom veku. Izabela chcela vedieť podrobnosti o pôsobení na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a Andreu zaujal priebeh štúdia a dobrovoľnícka činnosť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Diskusie určite ovplyvnia ich smerovanie a umožnia začať vedeckú spoluprácu.“

A aké pocity zanechal jedinečný Dubaj a účasť na Expo 2020 na našich mladých nádejných talentoch? Ako sa zhodli študentky Andrea a Izabela: ,,Sme vďačné za takúto neopakovateľnú príležitosť, pretože skúsenosti, ktoré sme tam získali sa dajú využiť nie len v budúcich vedeckých projektoch, ale aj v každodennom živote. Mali sme možnosť vidieť iný svet, spoznať nových ľudí a preskúmať pre nás dosiaľ nepoznané. Bol to určite jeden zo zážitkov, na ktorý budeme vždy spomínať s úsmevom na tvári. Rozhodne nás to inšpiruje pre ďalšie štúdium a bádanie a motivuje v práci na ďalších projektoch a spoluprácach.“

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 21. 12. 2021, autor: rpa