Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program Nemeckej Spolkovej vlády pre zelené mestá

Tesnenie vnútorných miest betónom a asfaltom: Silný dážď zaťažuje mestá. V priebehu klimatických zmien sa tieto extrémne poveternostné javy môžu vyskytovať častejšie. Zdroj: https://www.deutschlandfunk.de

Program Nemeckej Spolkovej vlády pre mestá prispôsobujúce sa klimatickým zmenám prináša viac mestskej zelene, ktorá zabezpečuje ochladenie.

Rekordné teploty v Nemecku naznačujú, že klimatické zmeny už nastali a my ľudia sa im musíme prispôsobiť. Ochladenie v mestách zabezpečujú parky a zelené plochy, ako aj viac zeleno-modrých klimatických oáz. „Spolkové ministerstvo pre rozvoj bývania, miest a výstavby” (BMWSB) preto financuje viac zelených priestranstiev v mestských oblastiach sumou 176 miliónov eur.

V súčasnosti prebiehajúci „Program Nemeckej Spolkovej vlády prispôsobenia sa mestských oblastí klimatickým zmenám.“ Financujú sa opatrenia na zvýšenie odolnosti verejných parkov a zelených plôch voči zmene klímy, na izoláciu mestských oblastí od horúčav a na ich výsadbu mestskej zelene. Patria sem aj prírodné riešenia na znižovanie emisiískleníkových plynov a reguláciu teploty alebo vody, aby sa zabránilo prieniku horúčav a záplavám.

Spolková ministerka pre rozvoj bývania, miest a výstavby“ (BMWSB) Klara Geywitz uviedla: „Ak sú Brandenbursko a Berlín obzvlášť ohrozené suchom, tak v Severnom Porýní-Vestfálsku a v južnom Nemecku ohrozujú záplavy životy ľudí a prírodu. Tam, kde je zdravá zeleň a voda, je aj prostredie chladnejšie. Parky a zelené plochy sú preto pre ľudí životne dôležité. Prostredníctvom „Spolkového programu Nemeckej vlády prispôsobenia sa mestských oblastí klimatickým zmenám“ podporujeme mestá a komunity pri ochrane a rozvoji zelených a otvorených priestranstiev.“

Premeňte sivé miesta na zeleno-modré klimatické oázy

Pre lepšie prispôsobenie sa klimatickým zmenám je dôležité prepojiť existujúce zelené a otvorené priestranstvá, ako aj vytvoriť nové zelené klimatické oázy v obytných oblastiach. Na dopravných plochách, námestiach miest, na opustených plochách a v mestských častiach môžu vzniknúť veľkoplošné zelené plochy s vodnými a presakujúcimi plochami. Koncepty „Sponge City“ zaisťujú lepšie zadržiavanie a uchovávanie dažďovej vody.

Nemecká Spolková vláda financuje 85 percent nákladov projektu

Financujú sa náročné projekty údržby a prestavby s objemom minimálne milión eur na jeden projekt. Nemecká Spolková vláda prispieva 85 percentami oprávnených nákladov. Obce musia prispieť sumou aspoň výške 10 percent. Ako doplnila Spolková ministerka pre rozvoj bývania, miest a výstavby“ (BMWSB) Klara Geywitz: „Najmä v časoch napätých rozpočtov prichádza „Spolkový program Nemeckej vlády prispôsobenia sa mestských oblastí klimatickým zmenám“ najmä do tých oblastí, kde si ľudia a mestá musia vystačiť s málom.“

Od začiatku spustenia vládneho Spolkového programu v roku 2020 poskytla Nemecká Spolková vláda celkovo 467 miliónov eur na prispôsobenie sa klimatickým zmenám v mestských oblastiach.

900 miliónov eur na obývateľné mestá a prispôsobenie sa zmene klímy

Nemecká Spolková vláda podporuje mestá a obce v rámci financovania rozvoja miest celkovou sumou 900 miliónov eur na rozvoj sociálnej a klimatickej politiky. Ako uzatvorila Spolková ministerka pre rozvoj bývania, miest a výstavby“ (BMWSB) Klara Geywitz: „Naše mestá a komunity sú našimi domovmi. Existuje tu život a súdržnosť. Naše domovy, podobne ako iné miesta na svete, sú ovplyvnené klimatickými zmenami. Po horúčavách v lete nasleduje dážď, ktorý môže viesť kukatastrofálnym záplavám ako to bolo v minulosti v údolí rieky Ahr. Ochrana klímy je súčasťou financovania rozvoja miest, aby naše samosprávy boli silné pri nárazových výzvach klimatických zmien. Pre renovované a novovybudované mestské štvrte sa  koridory čerstvého vzduchu, parky a rieky stávajú vždy ich súčasťou. Adaptácia na zmenu klímy je preto nevyhnutným predpokladom pre financovanie Nemeckej Spolkovej vlády.“ 

Viac zelene na ochladenie v mestách

Účinky  klimatických zmien predstavujú pre mestá a komunity veľké výzvy. Častejšie silné dažde, horúčavy a suchá v dôsledku klimatických zmien čoraz viac zaťažujú mestá a mestské oblasti. Dlhšie obdobia sucha a zamorenia škodcami ohrozujú najmä verejné parky a záhrady. Dlhšie a silnejšie obdobia horúčav zaťažujú zdravie ľudí, najmä malých detí, starších ľudí a ľudí s predchádzajúcimi ochoreniami. „Spolkové centrum pre zdravotnú osvetu“ (BZgA) ponúka k tejto problematike širokú škálu informácií. Od samospráv sa preto vyžaduje, aby existujúce zelené plochy navrhovali tak, aby boli odolné voči klimatickým zmenám a aby v prípade silného dažďa vytvorili v mestských oblastiach viac otvorených priestorov na presakovanie dažďovej vody.

Nemecká Spolková vláda vytvorila „Stratégiou prispôsobenia sa klimatickým zmenám“- politický rámec pre účinné adaptačné opatrenia. Tento rámec sa neustále ďalej rozvíja, pretože adaptácia na klimatické zmeny je trvalou úlohou a opatrenia sa budú prijímať priebežne podľa aktuálneho vývoja situácie.

Viac informácií:

Bundesprogramm für klimaangepasste Städte

Sofortprogramm Klimaanpassung

Zdroj: https://www.deutschlandfunk.de, zverejnené: 24. 8. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa