Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program LIFE: Vyše 280-miliónov EUR na projekty v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

priroda

Európska komisia schválila 16. novembra 2020 investičný balík vo výške viac ako 280-miliónov EUR z rozpočtu EÚ na viac než 120 nových projektov programu LIFE. Tieto finančné prostriedky EÚ podnietia celkové investície vo výške takmer 590-miliónov EUR na pomoc pri plnení ambicióznych cieľov týchto projektov so zameraním na životné prostredie, prírodu a opatrenia v oblasti klímy. Táto suma predstavuje v porovnaní s minulým rokom nárast o 37 %.

Projekty pomôžu dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody napríklad aj tým, že podporia stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity a akčný plán pre obehové hospodárstvo, prispejú k zelenej obnove po pandémii koronavírusu a pomôžu Európe stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050. Mnohé z nových projektov majú cezhraničný charakter a spolupracujú na nich viaceré členské štáty.

Výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans povedal: „Európska zelená dohoda je naším plánom na vytvorenie zelenej, inkluzívnej a odolnej Európy. Projekty LIFE tieto hodnoty stelesňujú, pretože spájajú členské štáty v oblasti ochrany nášho životného prostredia, obnovy prírody a podpory biodiverzity. Už teraz sa teším na ich výsledky.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Projekty LIFE majú skutočný potenciál priniesť hmatateľné výsledky v praxi. Ponúkajú riešenia na niektoré z najzávažnejších výziev našej doby, ako sú zmena klímy, strata prírodného bohatstva či neudržateľné využívanie zdrojov. Ak sa takéto projekty budú realizovať v celej EÚ rýchlo a v dostatočnom rozsahu, môžu pomôcť Únii dosiahnuť jej ambiciózne ciele zakotvené v Európskej zelenej dohode a prispieť k budovaniu ekologickejšej a odolnejšej Európy pre nás všetkých, ale aj pre budúce generácie.“

Približne 220-miliónov EUR je vyčlenených na širokú škálu projektov zameraných na životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, prírodu a biodiverzitu, ako aj správu a informovanie v oblasti životného prostredia, zatiaľ čo vyše 60-miliónov EUR poputuje na projekty v oblasti zmierňovania zmeny klímyadaptácie na ňu a správy a informovania.

Projekty boli vybrané spomedzi viac ako 1 250 žiadostí predložených v rámci výzvy na predkladanie návrhov programu LIFE 2019 zverejnenej apríli 2019. Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie a ochranu klímy, ktorý funguje od roku 1992. Z jeho zdrojov sa financovalo už vyše 5 500 projektov v EÚ a aj v tretích krajinách.

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 18.11.2020, autor: rpa