Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program LIFE: Ochrana vtákov pred nebezpečenstvom elektrického vedenia

LIFE13 NAT/SK/001272

V Slovenskej republike ročne zabije elektrické vedenie okolo 10 000 vtákov. Projekt v rámci programu LIFE prišiel s niekoľkými dômyselnými spôsobmi, ako tieto vtáky zachrániť pred uhynutím.

Európa je domovom viac ako 500 druhov voľne žijúcich vtákov, ale približne tretine z nich hrozí vyhynutie. Opatrenia prijaté v roku 1979 a zrevidované v roku 2009, opatrenia podľa Smernice o vtákoch pomáhajú chrániť a zveľaďovať všetkých 500 druhov. Stratégia EÚ pre biodiverzitu 2030 má za cieľ zastaviť a zvrátiť úbytok voľne žijúcich druhov vrátane vtákov.

Projekt LIFE ENERGY chráni populácie vtákov pred zrážkou s elektrickým vedením.

Ako začal projekt LIFE ENERGY?

V SR je 80 % úmrtí vtákov spôsobených elektrickým prúdom a 20 % po kolíziách. Pred rokmi sa pozornosť zamerala na počet vtákov, ktoré boli zasiahnuté elektrickým prúdom, ale výskumníci si všimli, že v dôsledku havárií hynie viac druhov vtákov. Toto sa na Slovensku nikdy systematicky neskúmalo, a tak sa slovenskí výskumníci rozhodli nájsť spoľahlivé údaje o kolíziách a prísť na spôsoby, ako ich zabrániť.

Čo urobili pre ochranu vtákov?

Práca sa uskutočnila v nížinách Slovenska. Táto oblasť je atraktívna pre mnohé druhy vtákov, ako je orol kráľovský, bukač veľký sokol červenonohý, pretože má veľa riek a dôležité vtáčie biotopy. Je to tiež dosť priemyselná oblasť, čo znamená, že tu existuje veľa elektrických vedení.

Najprv výskumníci prišli s unikátnou metódou na identifikáciu najnebezpečnejších úsekov. To zahŕňalo školenie 80 terénnych asistentov, ktorí skúmali 6 235 km elektrických vedení. Prišli na 65 000 záznamov a viac ako 140 000 fotografií. Tieto údaje pomohli zistiť, ako blízko boli vtáky k elektrickým vedeniam a ktoré druhy umierali. Na základe týchto údajov a biologických a krajinných informácií dokázali identifikovať, ktoré úseky línií boli najnebezpečnejšie.

Výskumníci vypracovali plány pre energetické spoločnosti, aby do týchto nebezpečných segmentov zaradili presmerovače letu vtákov. Po inštalácii sledovali, aký bol ich vplyv.

Vysadili tiež veľa stromov nachádzajúcich sa v blízkosti nebezpečných úsekov. Tieto stromy sú vyššie ako elektrické stožiare a znamenajú, že keď vtáky preletia ponad stromy, spravidla sa vyhýbajú kolíziám.

Výskumníci ďalej pomohli vyvinúť jedinečný dron, ktorý dokáže nainštalovať presmerovače letu vtákov. A postavili 40 umelých hniezd pre orla kráľovského, myšiaka obyčajného, ​​sovu a trupu obyčajného. Na niekoľko pylónov umiestnili 55 hniezdnych búdok pre sokola rároha.

Tiež zriadili záchranné strediská a voliéry na starostlivosť o injekčné vtáky.

Aký to malo dopad?

Výskumníci pozorovali 42 000 reakcií vtákov a drvivá väčšina letela nad pylóny. Na 82 km najnebezpečnejších elektrických vedení bolo umiestnených asi 9 000 presmerovačov – každoročne chránia 700 vtákov pred kolíziami.

Postarali sa o približne 2 600 zranených vtákov, pričom polovica z nich sa vrátila do voľnej prírody.

Pred projektom museli energetické spoločnosti nainštalovať odkloňovače letu vtákov pozdĺž celých úsekov elektrických vedení. Táto metóda im však ušetrí veľa peňazí, pretože teraz potrebujú pokryť iba zlomok najrizikovejších oblastí.

A mnoho ďalších energetických spoločností teraz používa túto metodológiu a usmernenia, najmä pri výstavbe nových sietí.

Prístup v rámci projektu môžu využiť aj iné krajiny a môže chrániť mnoho rôznych druhov vtákov.

Nakoniec výskumníci vykonali veľa práce v komunikácií – viac ľudí si už uvedomuje nebezpečenstvá, ktorým tieto vtáky čelia.

Aký bol pocit zo zisku Ceny ŽIVOTA pre prírodu?

Je skvelé, že Európska komisia uznáva celú prácu v rámci projektu. Pomohlo to aj v užšej spolupráci s energetickými spoločnosťami.

Čo bude ďalej?

Výskumníci pracujú na novom projekte s názvom LIFE Danube Free Sky, ktorý zahŕňa 15 partnerov zo siedmich krajín. Projekt predstavuje riešenie pre mnohé druhy vtákov, ktoré interagujú s elektrickými vedeniami pozdĺž dôležitých migračných koridorov, zastávok a zimovísk na Dunaji.

Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu, zverejnené: 13. 9. 2021, autor: rpa