Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program Horizont 2020 – záverečné hodnotenie

Program Horizont 2020 – záverečné hodnotenie. Zdroj: Euresearch

S cieľom pomôcť pri implementácii súčasných politík EÚ v oblasti výskumu a inovácií a formovaní budúcich, Európska komisia vykonáva hodnotenie programu Horizont 2020. Vyjadrite svoj názor na výsledky a dopady posledného rámcového programu!

Táto iniciatíva analyzuje výstupy a dopady celého výskumného a inovačného programu Horizont 2020 v rokoch 2014-2020.

Hodnotenie plní tiež zákonnú povinnosť Európskej komisie vysvetliť, ako vynaložila verejné prostriedky.

Viac informácií:

Horizon 2020 programme – final evaluation

Zdroj: Euresearch; https://ec.europa.eu, zverejnené: 22. 7. 2022, autor: rpa