Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program „COMET“ Rakúsko

Rakúska spoločnosť pre podporu výskumu (Forschungsförderungsgesellschaft – FFG), podporujúca výskum, informovala o štarte programu „COMET“ v Rakúsku.

Rakúska Spolková ministerka pre životné prostredie Leonore Gewessler (BMK) a Spolková ministerka pre digitalizáciu a usídlenie firiem Margarete Schramböck (BMDW) ohlásili spoločný štart Programu „COMET“ v Rakúsku a oznámili, že „COMET“ má zabezpečené ďalšie financovanie na najbližšie štyri roky.

Obe ministerstvá investujú v priebehu najbližších rokov 12-miliónov EUR do šiestich nových modulov COMET.

Týmto rozhodnutím o financovaní sa ministerstvá riadia odporúčaním medzinárodnej odbornej poroty.

“Klimatické inovácie sú pre Rakúsko tým najlepším zabezpečením budúcnosti. S programom „COMET“ má krajina zabezpečený ideálny nástroj na podporu rakúskych spoločností vo výskume a vývoji a tým aj na vývoj nových produktov a procesov, ktoré ponúkajú riešenia problémov dneška a zajtrajška.”

Spolková ministerka  pre ochranu životného prostredia (BMK) Leonore Gewessler v súvislosti s oznámením rozhodnutia o financovaní uviedla: „Týmto spôsobom umožňujeme domácim spoločnostiam stať sa celkovo konkurencieschopnejšími a pokračovať v napredovaní na špici v medzinárodnom meradle.“

Spolková ministerka pre digitalizáciu a usídlenie firiem (BMDW) Margarete Schramböck ďalej doplnila: „Najlepšie mozgy z obchodu a vedy spájajú svoje silné stránky v našich centrách a moduloch „COMET“. Svojou odbornosťou poskytujú dôležité impulzy pre konkurencieschopnosť našich spoločností. „COMET“ je úspešný model pre výskum „Made in Austria“ a významne prispieva k tomu, aby inovatívne nápady z univerzít, výskumných centier a spoločností prinášali nové produkty, aplikácie a služby do ekonomiky a spoločnosti.“

Financovaním  programu „COMET“ iniciujú obe ministerstvá veľmi dôležitú novú  etapu výskumnej spolupráce medzi vedou a priemyslom.                                                                                                                                                           

Podľa vyjadrení Henrietty Egerth a Klausa Pseinera, generálnych riaditeľov  spoločnosti  podporujúcej výskum (FFG): „Primárnym cieľom modulov „COMET“ je umožniť vysokorizikový výskum a previesť výsledky výskumu do konkrétnych aplikácií a produktov. Moduly „COMET“ sú určené na vytvorenie výskumných tém orientovaných na budúcnosť a rozvoj nových silných oblastí s cieľom posilniť Rakúsko ako výskumnú lokalitu pre budúce výzvy.“

Financovanie podporí tieto „COMET-moduly“:

„DDIA – Data Driven Immersive Analytics in Digital Industries“
Know-Center GmbH, Graz
Spolková krajina: Štajersko

„DEPS – Dependable Production Environments with Software Security“
Software Competence Center Hagenberg GmbH, Hagenberg
Spolková krajina: Horné Rakúsko

„FuLIBatteR – Future Lithium Ion Battery Recycling for Recovery of Critical Raw Materials“
K1-MET GmbH, Linz
Spolkové krajiny: Horné Rakúsko, Štajersko

„i3sense – Intelligent, integrated and impregnated cellulose-based sensors for reliable bio based structures“
Kompetenzzentrum Holz GmbH, Linz
Spolkové krajiny: Korutánsko, Dolné Rakúsko, Horné Rakúsko

„microONE – Microplastic Particles: a Hazard for Human Health?“
CBmed GmbH, Graz
Spolkové krajiny: Štajersko, Viedeň

„SD-OpT – Surgical Data for Optimized Therapy“
ACMIT GmbH, Wiener Neustadt
Spolkové krajiny: Dolné Rakúsko, Tirolsko

Tematické zameranie schválených modulov „COMET“ je v oblasti digitalizácie, výrobných technológií a biologických vied. Zo šiestich financovaných modulov „COMET“ sa Horné Rakúsko a Štajersko podieľajú na troch moduloch.                                                                                                                                                                               

Dolné Rakúsko je zapojené do dvoch modulov, Tirolsko, Korutánsko a Viedeň každý do jedného modulu „COMET“.                                                                                                                                                                                                

Do šiestich nových modulov „COMET“ sa bude investovať 12-miliónov EUR z fondov Krajinských vlád a 6-miliónov EUR zo Spolkového fondu. Do modulov „COMET“ musí byť zapojený aspoň jeden akademický partner a aspoň traja korporátni partneri. Moduly „COMET“ fungujú počas štyroch rokov. Financovanie od Spolkovej a Krajinskej vlády dosahuje maximálne 750 000 EUR ročne a je obmedzené na 80 % z celkového  financovaného objemu. Minimálne 15 % nákladov znášajú korporátni partneri, pričom zvyšné financovanie zabezpečujú vedeckí partneri.

Mapa rakúskych centier kompetencie a excelentnosti zobrazuje päť centier „COMET-K2“, dvadsať centier „COMET-K1“, šestnásť projektov „COMET“ a dvanásť modulov „COMET“. Na vývoji nových produktov a procesov v centrách, projektoch a moduloch „COMET“ pracuje celkom okolo 2 170 výskumníkov.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.ffg.at, zverejnené: 5. 11. 2021, autor: Blanka Hermanová, rpa