Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program CEF: Systém Trans Europa Naturgas Pipeline (TENP)

TENP Pipeline Info

V decembri 2020 bol podľa harmonogramu uvedený do prevádzky inovatívny priemyselný dezodoračný závod v nemeckom Schwörstadte, ktorý získal financovanie z EÚ prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Dezodoračné zariadenie je súčasťou reverzného toku v systéme Trans Europa Naturgas Pipeline (TENP). Závod pomáha ďalej zvyšovať flexibilitu systému TENP umožnením prepravy odorizovaného zemného plynu z južnej Európy. Zariadenie slúži na odstránenie odorantov v dovážanom plyne tak, aby vyhovovali regulačným požiadavkám nemeckej plynovodnej siete, čo umožňuje dovoz zemného plynu z Talianska / Francúzska cez Švajčiarsko do Nemecka.

Prepojenie spätného toku na plynovode TENP v Nemecku bolo uznané ako projekt spoločného záujmu EÚ (PCI 5.10), a preto bolo oprávnené na financovanie EÚ prostredníctvom CEF. Spätný tok na TENP zvyšuje flexibilitu tokov plynu cez príslušné siete, čo vedie k väčšej diverzifikácii trás pre dodávky plynu v Nemecku. Projekt prispieva k zvýšeniu bezpečnosti dodávok pre Nemecko a severozápadnú Európu.

Projekt získal podporu z CEF prostredníctvom dvoch grantov udelených v roku 2015. Prvý (0,4-milióna EUR) bol udelený v roku 2015 na uskutočnenie štúdií pred uskutočnením stavby. Druhý grant (8,6-milióna EUR) sa vzťahoval na výstavbu funkcie spätného toku v kompresorovej stanici v Hügelheime (DE) a na výstavbu inovatívneho dezodoračného závodu vo Schwörstadte (DE).

Energetický program CEF

Program CEF v oblasti energetiky poskytuje financovanie infraštruktúrnym projektom v oblasti elektriny, zemného plynu a inteligentných sietí s cieľom lepšieho prepojenia energetických sietí smerom k jednotnému energetickému trhu v Európe. Program podporuje kľúčové ciele energetickej únie podporou ďalšej integrácie vnútorného trhu s energiou, zvýšením bezpečnosti dodávok energie a integráciou energie z obnoviteľných zdrojov do siete. Na to, aby bol návrh oprávnený na poskytnutie grantu, musí prispievať k potrebe projektov spoločného záujmu (PCI) zahrnutému v celounijnom zozname prijatom každé dva roky Európskou komisiou. Na projekty cezhraničnej energetickej infraštruktúry bolo doposiaľ pridelených 4,7-miliárd EUR z finančných prostriedkov EÚ.

2020 CEF Energy call for proposals | Central Europe Energy Partners

Zdroj: EK, https://www.pipeline-journal.net, zverejnené: 3.2.2021, autor: rpa