Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Program CEF: Elektrické „možnosti prenosu a skladovania“ pozdĺž koridorov TEN-E a TEN-T 2020

Cieľom projektu TSO2020 je urýchliť ekologické riešenia vodíka a riešenia energie z vodíka v Holandsku a zhodnotiť ich replikovateľnosť v EÚ.

Činnosť prispieva k realizácii projektu spoločného záujmu TEN-E (PCI) 1.5 Prepojenie medzi Endrup v Dánsku a Eemshaven v Holandsku (známe ako COBRA) a hlavných sietí TEN-T v oblasti koridoru Severného-Baltského mora a rýnsko-alpského koridoru.

Hlavným cieľom projektu je po prvé preukázať technickú a obchodnú životaschopnosť energetických vodíkových roztokov v kontexte regiónu Groningen (NL) a po druhé posúdiť replikovateľnosť riešení pre iné regióny. Tieto riešenia majú súčasne vyvážiť prerušovaný príkon z kábla COBRA a rozvíjať využitie vodíka na dopravné aplikácie pozdĺž koridorov TEN-T.

Rozsah činnosti zahŕňa: štúdie stability elektrickej siete; uvedenie do prevádzky a pilotné testovanie na výkon vodíka a pilotné skladovanie a prepravu vodíka; analýzu nákladov a prínosov riešenia napájania z vodíka; analýza v rozsahu od hromadnej aplikácie; činnosti v oblasti komunikácie a viditeľnosti; a riadenie činnosti.

Po dokončení činností sa plánuje nasadenie riešení riadenia siete na uľahčenie implementácie kábla COBRA spolu s vytvorením siete na výrobu a distribúciu vodíka v Groningene v Holandsku a susedných regiónoch pripojených k sieti TEN-T.

Viac informácií:

TSO 2020: Electric “Transmission and Storage Options” along TEN-E and TEN-T corridors for 2020

Zdroj: EK, zverejnené: 28. 6. 2021, autor: rpa