Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pripravujú sa nové verejno-súkromné partnerstvá Horizont Európa

Sídlo Európskej komisie v Bruseli. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Členské štáty EÚ rozhodnú, ktoré nové priemyselné a verejné partnerstvá pribudnú do portfólia výskumu a inovácií EÚ do konca roka 2023.

Horizont Európa má mať od roku 2025 nový súbor verejno-súkromných partnerstiev, pričom kandidáti budú vybraní do konca tohto roka.

Európska komisia zostavuje zoznam potenciálnych nových partnerstiev, ktoré by mali členské štáty predložiť na posúdenie. Plán je údajne taký, že sa tak stane v prvej polovici leta 2023.

Nepotvrdené správy naznačujú, že by sa mohlo navrhnúť šesť potenciálnych nových partnerstiev, ktoré by sa pridali k existujúcemu portfóliu približne 40 spoločných výskumných a inovačných programov, do ktorých sa každoročne investujú miliardy. Bruselské fámy sa vznášajú okolo tém pre nadchádzajúce partnerstvá, od materiálov po vesmír.

Jeden uniknutý návrh naznačuje, že zdravie mozgu, kultúrne dedičstvo, textil, lesníctvo, pokročilé materiály a solárna energia by mohli byť na zozname. Iné možnosti, o ktorých sa hovorí, by podporili existujúcu politiku EÚ vo formáte partnerstiev, ako je napríklad nový európsky Bauhaus a výskumné infraštruktúry.

EÚ prevádzkuje partnerstvá v oblasti priemyselného a verejného výskumu v tej či onej forme od vzniku rámcových programov v roku 1984. Spájajú priemysel a verejné zdroje, čím dávajú kľúčovým trhom podporu a podporujú inovácie na celom kontinente. V posledných rokoch, keď sa programovanie výskumu v EÚ čoraz viac riadi politickými a geopolitickými cieľmi, stali sa nástrojom na presadzovanie zelenej a digitálnej agendy bloku.

Súčasné portfólio 49 partnerstiev je rozdelené do štyroch hlavných oblastí zdravia; digitalizácia a priemysel; klíma, energia a mobilita; a potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie. Len v samotnom programe Horizont Európa v sume 95,5-miliardy EUR je na programy vyčlenených 8-miliárd EUR, pričom ďalšie miliardy investuje priemysel a vlády.

Po predložení zoznamu potenciálnych nových partnerstiev preskúma Centrum znalostí partnerstva, v ktorom zasadá Komisia, krajiny programu Horizont a zástupcovia existujúcich partnerstiev. Na základe ich rád vyberú členské štáty do konca roka 2023 víťazné partnerstvá. Pred prijatím rozhodnutia v štvrtom štvrťroku 2023 sa očakávajú tri stretnutia.

Ide o súčasť prípravy na ďalší strategický plán Horizont Európa, ktorý načrtne smer, ktorým sa bude uberať výskumný a inovačný program EÚ v posledných troch rokoch. Plán je splatný v prvom štvrťroku budúceho roka a bude obsahovať aktualizovaný zoznam partnerstiev.

V rámci programu Horizont Európa existujú tri typy partnerstiev, do ktorých sú zapojení priemysel a verejní aktéri, ale ešte sa uvidí, aký typ Komisia navrhne. Komisia navrhne „obmedzený počet nových kandidátskych partnerstiev (verejno-verejných aj verejno-súkromných), uviedol hovorca Komisie. „Cieľom je doplniť portfólio partnerstiev pre Horizont Európa identifikáciou toho, kde sa objavili nové potreby a príležitosti a kde stále pretrvávajú medzery.“

Proces výberu je rovnaký ako v prípade prvej série partnerstiev vybraných pred rokom 2021.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 19. 4. 2023, autor: rpa