Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pripravovaná výzva APVV PP H2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) pripravuje vyhlásenie otvorenej verejnej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ s označením PP H2020. Hlavným zámerom výzvy PP H2020 bude stimulovať účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie.

Cieľom bude podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii alebo účasti na riešení projektov. Podpora prípravy projektov H2020, v ktorých žiadateľ vystupuje v pozícii koordinátora projektu alebo člena riešiteľského konzorcia, sa bude realizovať formou hradenia časti nákladov na prípravu projektov formou paušálnej refundácie.

APVV v týchto dňoch pripravuje všetky podklady k verejnej výzve, ktorá by mala byť vyhlásená čoskoro.

Zdroj: APVV, zverejnené: 11.12.2020, autor: rpa