Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Príprava Národnej vodíkovej stratégie v záverečnej fáze

Rezort hospodárstva dokončuje Národnú vodíkovú stratégiu, ktorá má po prvýkrát zadefinovať priority pre rozvoj vodíkových technológií na Slovensku. Agentúra SIEA zároveň odporučila Európskej komisii 15 projektov slovenských firiem, ktoré sa prihlásili do projektovej výzvy IPCEI zameranej na vodík. K nominovaným patria napríklad Slovnaft, SPP, Duslo, US Steel, Inobat Hydrogen alebo Eustream.

Národná vodíková stratégia (NVS) SR by sa už o niekoľko týždňov mala dostať na verejnosť. Prípravný proces vstúpil do poslednej fázy. Ako uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Matejková: „Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súčasnosti intenzívne finišuje s prípravou NVS, ktorá bude vychádzať z Vodíkovej stratégie pre klímaticky neutrálnu Európu prijatú Európskou komisiou v júli 2020. Následne by mal byť vypracovaný Akčný plán pre plnenia opatrení v súlade s NVS. Všetky podrobnosti predstavíme verejnosti v najbližšom čase.“

Minister Richard Sulík poveril prípravou stratégie Juraj Sinaya, rektora Technickej univerzity v Košiciach, ktorý stojí taktiež aj za vznikom Centra výskumu vodíkových technológií.

Po zapracovaní pripomienok by sa NVS mala dostať do medzirezortného pripomienkovania.  

Na príprave stratégie spolupracovala aj Národná vodíková asociácia SR. Ako poznamenal člen výkonného výboru asociácie Ján Weiterschütz: „Okrem aplikácii vodíkových technológií sa v NVS dôraz kladie aj na domáci vývoj a výskum vodíkových komponentov a zariadení v oblastiach skladovanie vodíka alebo vývoj palivových článkov bez použitia drahých kovov. Pritom má ísť o aplikovaný výskum s následným využitím v praxi. NVS sa stane dokumentom, o ktorý sa bude dať oprieť pri úprave energetickej legislatívy tak, aby sa odstránili súčasné prekážky budovania vodíkového ekosystému.“

V ďalšej fáze sa očakáva prijatie akčného plánu s konkrétnymi opatreniami, ktoré zohľadňujú národné špecifiká. Dôraz sa bude klásť na efektívnu prepravu a distribúciu vodíka s využitím existujúcej plynovodnej siete príp. distribúciu cestnou a železničnou dopravou.

Zdroj: https://energoklub.sk, zverejnené: 11.2.2021, autor: rpa