Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pripojte sa k databáze externých odborníkov pre program Horizont Európa

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spravuje v rámci projektu SK4ERA databázu expertov –odborníkov, ktorí majú záujem odborne pomáhať žiadateľom o granty programu Horizont Európa. Úlohy zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny skríning podávaných projektov. Ak máte skúsenosti s projektami EÚ, či už ako hodnotitelia, alebo ako riešitelia projektov rámcových programov Horizont, pripojte sa k databáze nezávislých odborníkov a pomôžte zvýšiť kvalitu podávaných projektov a následne aj úspešnosť SR v RP EK.

Podmienkou prihlásenia sa je registrácia za experta a zaslanie profesionálneho CV vo formáte Europass. Ak ho nemáte, môžete si ho vytvoriť prostredníctvom online europass editor. Nutnou podmienkou je predchádzajúca skúsenosť s projektami Horizont a znalosť anglického jazyka. Činnosť mentora je honorovaná.

Máte záujem? Pripojte sa k databáze externých odborníkov vyplnením formulára.  

Registráciou za experta udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov. Týmto Vás zároveň informujeme o tom, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zhromažďujeme a spracovávame vyššie uvedené osobné údaje na základe osobitného súhlasu a k týmto údajom má prístup len obmedzený počet zamestnancov, ktorí podliehajú povinnosti mlčanlivosti.

Zdroj: CVTI SR, zverejnené 9. 11. 2022, pew