Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prioritné témy programu LIFE: 2021 – 2024

a close up of text and logo over a white background

Žiadatelia o výzvu na predkladanie návrhov programu LIFE by sa mali zamerať na riešenie jednej alebo viacerých z týchto prioritných tém.

Témy spadajú do štyroch nových podprogramov programu LIFE: príroda a biodiverzita, obehové hospodárstvo a kvalita života, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu a prechod na čistú energiu.

Nižšie nájdete súhrn hľadaných tém, druhov projektov a niekoľko príkladov projektov LIFE.

Nezabudnite, že v dňoch 8. a 9. septembra 2021 sa organizuje sekcia Otázky a odpovedí výzvy na predkladanie návrhov programu LIFE.

Viac informácií

Zdroj: https://cinea.ec.europa.eu, zverejnené: 25. 8. 2021, autor: rpa