Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prínos Nemecka pre „Európsky pakt pre výskum a inovácie“

„Členské štáty EÚ stavajú Európsky výskumný priestor na nové základy pomocou „Paktu pre výskum a inovácie v Európe“.

Ministri pre výskum z členských štátov Európskej únie prijali 26. novembra 2021 na „Rade pre konkurencieschopnosť“ v Bruseli „Pakt pre výskum a inovácie v Európe“.

Táto dohoda, ktorá sa viaže k iniciatíve Spolkového ministerstva pre vzdelávanie a výskum (BMBF), počas nemeckého predsedníctva v Rade EÚ, uzatvára jeden a pol ročnú diskusiu o reorganizácii „Európskeho výskumného priestoru“ (ERA) a ohlasuje novú fázu užšej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií v Európe.                                                                      

Po intenzívnych konzultáciách teraz členské štáty uzatvárajú tento proces dohodou o „Pakte pre výskum a inovácie v Európe“ v rámci trojčlenného predsedníctva Nemecka, Portugalska a Slovinska, ktoré sa skončí v decembri 2021.

Na implementáciu paktu sú potrebné viaceré, nevyhnutné konkrétne  spojené a posilnené opatrenia, ako spoločné iniciatívy Európskej komisie a členských štátov EÚ. K nim patria aj „Bonnské vyhlásenie o posilnení slobody výskumu“, „Európska iniciatíva zeleného vodíka“ a občiansko-vedecká iniciatíva „Plastic Pirates-Go Europe“.

Dohodnuté opatrenia zahŕňajú aj reformy, ktoré ovplyvňujú dôležité aspekty každodenného výskumu, vrátane lepšieho prístupu k špičkovým výskumným infraštruktúram v celej , otvoreného pracovného trhu a informácií o kariérnych príležitostiach v iných európskych krajinách, ako aj šírenia štandardov rodovej rovnosti vo vede a výskume.

Spolková ministerka pre vzdelávanie a výskum (BMBF) Anja Karliczek vo svojom vyhlásení z 26. novembra 2021 k uzatvoreniu „Paktu  pre výskum a inovácie v Európe“ uviedla: „Prostredníctvom dnešnej dohody ministrov pre výskum rozvíjame „Európsky výskumný priestor“ (ERA) na veľký vnútorný trh znalostí. Myšlienka európskeho paktu pochádza z našej iniciatívy, ako nemeckého predsedníctva Rady EÚ. S „Paktom pre výskum a inovácie“, ktorý bol teraz schválený, posilňujeme Európu ako oblasť, kde je možný slobodný a inovatívny výskum. Základom sú naše európske hodnoty a princípy „Sloboda vedy a excelentnosť vo výskume sú neoddeliteľne spojené“.

Teraz budeme môcť ešte užšie spolupracovať v „Európskom výskumnom priestore“ (ERA), aby sme vytvorili veľký „vnútorný trh znalostí“. Je dôležité úspešne formovať ekologickú a digitálnu transformáciu, vytvárať vynikajúce rámcové podmienky pre výskum v celej EÚ, zvyšovať investície do inovácií a výskumu a presadzovať dôležité reformy. Aby sme tieto ciele dosiahli, chceme v budúcnosti v rámci spolupracovať štruktúrovanejšie, ďalej zintenzívniť vzájomnú výmenu a učenie sa a ako členské štáty poskytnúť viac financií nad rámec financovania výskumu . Program Horizont Európa, mnohomiliardový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, predstavuje zlomok výdavkov na výskum a inovácie. Som presvedčená, že sa implementáciou teraz prijatého paktu presadí v globálnej konkurencii.“

Cieľom „Európskeho výskumného priestoru“ (ERA) je zlepšiť a koordinovať rámcové podmienky pre výskum a inovácie v Európe. Cieľom je ďalej reformovať a modernizovať výskumné systémy v členských štátoch a zosúladiť ich so spoločným európskym cieľom spájať zdroje cez hranice a vytvárať tak atraktívne podmienky pre výskumníkov v celej Európe.

Viac informácií:

Bonner Erklärung zur Stärkung der Forschungsfreiheit

Europäische Initiative zum grünen Wasserstoff

„Plastic Pirates – Go Europe!“.

„Pakt für Forschung und Innovation“

Pressemitteilung 

The European Innovation Union

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 3. 12. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová