Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Príležitosti pre vesmírny výskum a inovácie v rámci Európskej únie

Národná kancelária Horizontu (CVTI SR) a Slovenská vesmírna kancelária Vás pozývajú na podujatie s názvom „Príležitosti pre vesmírny výskum a inovácie v rámci Európskej únie“, ktoré sa uskutoční dňa 30.09.2021 od 09:00 do 12:00 hod. online.

Webinár je zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí pre oblasť Vesmír, ktoré slovenským inovátorom a výskumníkom ponúka Európska únia. Predovšetkým prostredníctvom programov Horizont Európa a Vesmírneho programu Únie.

Okrem predstavenia základného fungovania týchto programov, budú súčasťou podujatia aj prednášky venované Európskemu obrannému fondu či vybraným častiam Vesmírneho programu Únie, ako sú programy Copernicus a Galileo/EGNOS. Zaujímavým vstupom bude prednáška predstaviteľov Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), ktorí účastníkov oboznámia s agentúrou a príležitosťami pre downstream aplikácie.

Cieľovou skupinou webinára sú podniky, inovátori, výskumníci,  vedci, výskumné inštitúcie či univerzity, ktoré majú záujem o účasť na výskumno-inovačných aktivitách v oblasti Vesmír. Webinár môže zaujať aj podniky a inovátorov, ktoré po prvýkrát zvažujú aplikovať svoje inovácie aj do tejto oblasti.

Program podujatia

Podujatie sa bude konať online dňa 30.09.2021 od 09:00 do 12:00 hod. V prípade záujmu je potrebné sa registrovať do 29.09.2021 do 15:00hod. Otázky nám môžete adresovať aj vopred prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Odkaz na pripojenie sa na podujatie Vám bude zaslaný na emailovú adresu uvedenú v registrácii deň pred podujatím.

Prezentácie

Podpora vesmírneho sektora na európskej úrovni a podporné štruktúry na Slovensku –  Iveta Rusinová, Slovenská vesmírna kancelária, MŠVVaŠ SR

Podpora vesmírneho sektora na európskej úrovni a podporné štruktúry na Slovensku – Michal Brichta, Slovenská vesmírna kancelária, SARIO

Predstavenie príležitostí v programe Horizont Európa v oblasti vesmíru – Erika Hlavatá, Národný kontaktný bod (NCP) programu Horizont Európa pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Predstavenie Vesmírneho programu Únie – Karolína Havlíčková, Národný kontaktný bod pre Vesmírny program Únie

Európsky obranný fond – základné informácie a príležitosti – Igor Dobrovič, Ministerstvo obrany SR

Európsky globálny systém satelitnej navigácie Galileo/EGNOS – Gabriel Stančik, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Program Copernicus – údaje, príležitosti, spolupráca – Peter Pastorek, Ministerstvo životného prostredia SR

Predstavenie EUSPA a príležitostí pre downstream aplikácie – Martin Rusňák a Vojtěch Fořt, Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA)

Kontakty v SR

Zdroj: Národná Kancelária Horizontu, 23.09.2021, kha, erh