Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prihláste sa na Interaktívnu konferenciu mladých vedcov 2021

Podujatie: Preveda – XIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2021

Hľadáte priestor na prezentáciu vašich štúdií, nových poznatkov a hypotéz? Občianske združenie Preveda už trinásty rok prináša podujatie, ktoré je na to ako stvorené. Konferencia mladých vedcov je určená pre mladých vedeckých pracovníkov a študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.

Konferencia poskytuje interaktívne prostredie, neformálnu diskusiu, hodnotenie a hlavne množstvo skvelých vedeckých príspevkov na jednej online platforme. Aktuálny ročník konferencie prebehne kompletne dištančnou formou.

Registrácia na konferenciu a termín prijímania abstraktov a posterov je do 30. apríla 2021. Konferencia štartuje 5. mája 2021 a potrvá do konca mesiaca.

V rámci aktuálneho ročníka organizátori pripravili 12 tematických sekcií:

 1. bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika;
 2. molekulárna biológia a genetika;
 3. klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne;
 4. „omiky”;
 5. biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika;
 6. biomateriály;
 7. biotechnológie a potravinárske technológie;
 8. analytika v biologických vedách;
 9. organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia;
 10. ekológia a environmentalistika;
 11. otvorená sekcia;
 12. SARS-CoV-2.

Konferencia je prístupná pre všetkých vedcov a študentov II. a III. stupňa VŠ, bez vekového ohraničenia, avšak do súťaže budú zaradené len práce autorov do 35 rokov. Hlavnú cenu Preveda 2021 poskytol generálny partner podujatia spoločnosť BASF Slovensko, spol. s r. o. Finančný dar pre výhercov do súťaže poskytol generálny partner podujatia spoločnosť LABO-SK, s. r. o.

Viac informácií

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; https://www.preveda.sk, zverejnené: 16. 4. 2021, autor: rpa