Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prihlášky do súťaže mladých vedcov možno posielať do konca februára

Prihláste sa do súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV - VEDA NA DOSAH
Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV. Obrázok: VEDA NA DOSAH

Prihlášky do Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV možno posielať ešte do konca februára 2022. Súťaž, ktorú každoročne organizuje Slovenská akadémia vied, je určená pre vedcov a vedkyne do 35 rokov. Tento rok organizátori súťaž otvorili aj pre študentov a študentky doktorandské štúdia.

Súťaž pre vedcov do 35 rokov a doktorandov má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo monotematického súboru prác na konferencii, otvorenej všetkým vedeckým odborom. Ceny pre najlepších udeľuje Predsedníctvo SAV. Vyvrcholením súťaže je verejná prezentácia prác víťazov.

Súťažné práce je potrebné zaslať v jednom exemplári spolu s prihláškou do 28. februára 2022.

Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý študent doktorandského štúdia, školený v niektorej organizácii SAV ako externej vzdelávacej inštitúcii, a každý mladý vedecký pracovník SAV, ktorý v danom roku dosiahne vek najviac 35 rokov. Práce študentov doktorandského štúdia a práce mladých vedeckých pracovníkov sa hodnotia samostatne.

Výsledky súťaže budú zverejnené v aktualitách na internetovej stránke SAV a v publikácii Akadémia/Správy SAV.

Zdroj: SAV, zverejnené: 10. 2. 2022, autor: rpa