Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prieskum spokojnosti zákazníkov – COST nevyhnutý pri podpore a šírení znalostí

Z prieskumu COST vyplýva, že takmer 100 % opýtaných by odporučilo pripojiť sa k programu COST, pričom 8 z 10 respondentov uviedlo, že účasť v programe COST viedla k novým odborným príležitostiam.

Dňa 24.4.2020 boli zverejnené výsledky prieskumu spokojnosti zákazníkov COST v rokoch 2019/2020. Prieskum odhaľuje prevažne pozitívnu väzbu, najmä od začínajúcich výskumných pracovníkov z cieľových krajín (Inclusive Target Countries – ITC). Medzinárodná spolupráca a vytváranie sietí sa považovali za hlavné silné stránky rámca COST, pričom 3 zo 4 respondentov uviedli, že grant COST mal veľmi alebo pomerne pozitívny vplyv na ich inštitúciu a 8 z 10 respondentov uviedlo, že účasť v programe COST viedla k novým odborným príležitostiam.

Účastníci prieskumu považovali všetky sieťové nástroje COST za dôležité, najmä stretnutia, workshopy, konferencie a krátkodobé vedecké misie (Short-Term Scientific Missions – STSMs).

Napĺňanie strategických cieľov COST

Výsledky prieskumu jasne ukazujú, že sa dosiahli 3 strategické ciele COST, pričom 86 % respondentov súhlasí s tým, že COST hrá zásadnú úlohu pri propagácii a šírení vedeckých a technologických poznatkov v celej Európe. 82 % respondentov verí, že COST zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní kariéry mladých výskumných pracovníkov a 80 % uvádza, že účasť v programe COST pomáha podporovať prelom vo vedeckom vývoji.

Zdroj: https://www.cost.eu, zverejnené: 30.4.2020, autor: rpa