Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prieskum spokojnosti systémov Galileo a EGNOS

Galileo a EGNOS prieskum

Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) začala prieskum spokojnosti používateľov systémov Galileo a EGNOS na rok 2021. Prieskumy spokojnosti používateľov systémov Galileo a EGNOS sú určené všetkým používateľom a segmentom trhu vrátane: letectva, námorníctva, železníc, cestnej dopravy, spotrebiteľských riešení, poľnohospodárstva, geomatiky a kritickej infraštruktúry.

Pri vypĺňaní prieskumu vyberte segment trhu, v ktorom pôsobíte; segment trhu, ktorý zodpovedá vašej hlavnej oblasti činnosti; alebo segment trhu, ktorý je pre vašu spoločnosť alebo organizáciu najdôležitejší, ak pôsobíte vo viacerých segmentoch trhu, môžete vybrať viac ako jeden. Vyplnenie prieskumov trvá len niekoľko minút a vaša spätná väzba má skutočný význam. 

Zapojte sa do Galileo prieskumu tu.

Okrem toho sa prieskum EGNOS vzťahuje aj na všetky služby EGNOS vrátane otvorenej služby, služby bezpečnosti života a služby prístupu k údajom EGNOS (EDAS). Hodnotí sa v ňom aj riadenie služieb podpory používateľov systému EGNOS zo strany poskytovateľa služieb EGNOS.

Zapojte sa do EGNOS prieskumu tu.

Na základe spätnej väzby sa vypracujú odporúčania na zlepšenie všetkých služieb EGNOS a Galileo a na podporu používateľov. Prehľad výsledkov predchádzajúcich prieskumov spokojnosti a vypracovaných odporúčaní nájdete tu pre systém Galileo a tu pre systém EGNOS.

Vaša spätná väzba je veľmi dôležitá pre vývoj satelitných navigačných komponentov Vesmírneho programu Únie.

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 14.12.2021, autor: kha