Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prieskum používania nástrojov otvorenej vedy v SAV a na slovenských univerzitách

Prieskum praktík otvorenej vedy na Slovensku. Zdroj: https://www.sav.sk

V týchto dňoch prebieha medzinárodný online prieskum praktík otvorenej vedy medzi vedeckými pracovníkmi/pracovníčkami a vysokoškolskými pedagógmi/pedagogičkami na Slovensku. Jeho cieľom je zmapovať súčasné povedomie vedeckých pracovníkov a pracovníčok o otvorenom výskume a zistiť do akej miery využívajú praktiky otvoreného výskumu v rámci svojej práce.

Prieskum je súčasťou väčšieho projektu organizovaného Britskou sieťou reprodukovateľnosti vedy a prebieha vo viacerých európskych krajinách. Na Slovensku ho realizuje Slovak Reproducibility Network – neformálna sieť výskumníkov a výskumníčok, do ktorej je zapojené Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. a niekoľko slovenských univerzít.

Pod pojmom otvorený výskum (niekedy označovaný ako otvorená veda – Open Science) rozumieme výskum, ktorý sa vykonáva transparentným spôsobom a je voľne dostupný každému. Pochopenie súčasnej úrovne informovanosti a správania výskumníkov a výskumníčok v inštitúciách a krajinách môže pomôcť sieťam reprodukovateľnosti prispôsobiť ich ďalšie vzdelávacie a podporné aktivity v tomto smere.

Viac informácií o prieskume:

Krátky prieskum otvoreného výskumu (Global Reproducibility Networks Brief Open Research Survey)

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 7. 7. 2023, autor: rpa