Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prieskum na tému: Budúcnosť výroby v Európskej únii

Európska únia potrebuje neustále budovať kapacity, ktorá nám všetkým pomôžu v boji proti rastúcim počtom spoločenských výziev, ako napríklad klimatická zmena, rastúce (nie len rodové) nerovnosti, demografické trendy či nový geopolitický vývoj.

Spôsob akým v dnešnej prebieha výroba tovaru sa musí adaptovať, a pomôcť tak pri budovaní prosperujúcej budúcnosti nie len pre EÚ, ale rovnako pre celý svet. To si však vyžaduje nové výrobné technológie a podniky, ktoré prosperujú prostredníctvom vízie. Tá musí byť inkluzívna, udržateľná, obehová, regeneratívna a kolaboratívna. Vyžaduje si to aj spoluprácu s novými spoločnosťami, sektormi a organizáciami s cieľom doplniť existujúce výrobné prostredie EÚ v a nájsť inovatívne riešenia výroby.

Práve preto sme radi, že sa s vami môžeme podeliť o prieskum budúcnosti našich výrobných procesov a výroby ako takej. Je to príležitosť, aby ste sa aj vy mohli zapojiť do tohto procesu. Zdieľajte s nami svoje odborné znalosti a názory na to kam a prečo upriamiť pozornosť v prípade výroby.

Do prieskumu za môžete zapojiť TU, pričom termín ukončenia je 15.9.2021.

Táto aktivita tiež slúži na prezistenie záujmu o účasť na pripravovanom workshope. Jeho cieľom bude spojiť všetky zainteresované strany a vytvoriť tak diskusiu o budúcnosti výroby v EÚ ale tiež o prioritách ktoré si treba vopred nastaviť. Workshop je predbežne naplánovaný na 25.10.2021 a prípadný záujem prosím potvrďte v poslednej otázke prieskumu.

Vaše postrehy sú pre nás nesmierne dôležité a ceníme si každý jeden názor, ktorý pomôže pri formovaní lepšej budúcnosti.

zdroj: EK, zverejnené 10.8.2021, autor: ms