Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pri prechode Slovenska na obehové hospodárstvo pomôžu udržateľné riešenia a ekoinovácie

Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2021

Udržateľné produkty a služby boli hlavnou témou konferencie “Ekoinovačné Slovensko 2021”. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo 8. decembra 2021 prepojilo viac ako 100 odborníkov z verejného, súkromného, ale aj z tretieho sektora, ktorí získali aktuálny prehľad o udržateľnej produktovej a spotrebiteľskej politike. Konferenciu už po tretíkrát organizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia.

Konferencia zdôraznila význam ekoinovácií a udržateľných riešení pri prechode na obehové hospodárstvo, a to v kontexte Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a iniciatívy Európskej komisie pre produktovú politiku. Online podujatie otvoril príhovorom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michal Kiča, ktorý vyzdvihol tému ako prierezovú naprieč viacerými rezortmi, najmä s Ministerstvom hospodárstva. A to obzvlášť v čase, keď naša ekonomika prechádza transformáciou z lineárneho na obehový model, nadväzujeme nielen na vnútroštátnu politiku, ale najmä na medzinárodnú politiku Európskej únie. Dôležitosť medzirezortnej spolupráce vo svojom príhovore podčiarkol aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec, ktorý vyjadril presvedčenie, že vďaka spolupráci s envirorezortom dokáže Slovensko plniť ciele environmentálnej politiky a rozvíjať ekologické inovácie za predpokladu zdravého rastu slovenskej ekonomiky.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je jedným z aktérov v téme ekologických inovácii a konkrétne sa jej venuje prostredníctvom viacerých nástrojov environmentálnej politiky, ako sú schéma pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS, schéma pre environmentálne označovanie produktov a zelené verejné obstarávanie. Tieto nástroje Európskej komisie zabezpečujú deklarovanú garanciu environmentálneho prístupu organizácií, ktoré sa k nim zaviažu, teda splnia náročné požiadavky pre dosiahnutie excelentnej značky v oblasti životného prostredia prostredníctvom registrácie v schéme EMAS, alebo získaním environmentálnej značky „Environmentálna značka EÚ“ a „Environmentálne vhodný produkt“. Zároveň tým spotrebiteľom uľahčujú orientáciu pri výbere produktov a služieb s ohľadom na životné prostredie. Zelené verejné obstarávanie je zase prierezovým nástrojom, ktorý prostredníctvom už spomenutých schém umožňuje verejnému sektoru obstarávať produkty a služby s environmentálne pridanou hodnotou. Uplatňovanie týchto nástrojov je súčasťou aktivít smerujúcich k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, predovšetkým Cieľa 12 – Udržateľná spotreba a výroba.

Konferencia Ekoinovačné Slovensko 2021 predstavila platformy na spoluprácu a uviedla príklady dobrej praxe v ekoinovačných riešeniach na Slovensku. SAŽP sa aj naďalej bude na rozvíjaní témy aktívne podieľať nielen vzdelávaním a osvetou, ale aj podporou projektov v oblasti rozvoja ekologických inovácií na Slovensku.

Viac informácií:

Prezentácie príspevkov z konferencie

Zdroj: https://www.sazp.sk, zverejnené: 16. 12. 2021, autor: rpa