Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prezidentka ocenila štátnym vyznamenaním aj vedcov

Onkológ Michale Mego preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy z rúk Zuzany Čaputovej, prezidentky SR. Zdroj: oficiálna facebooková stránka Zuzany Čaputovej, prezidentky SR
Onkológ Michal Mego preberá Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, najmä v oblasti onkológie z rúk Zuzany Čaputovej, prezidentky SR. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila pri príležitosti 29. výročia vzniku Slovenskej republiky v nedeľu 8. mája 2022 štátnymi vyznamenaniami 25 osobností.

Prezidentka udeľuje ocenenia za mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo za ich iné výnimočné činy. Medzi aktuálne ocenenými boli osobnosti spoločenského, kultúrneho a športového života, z toho šesť in memoriam.

Michal Mego sa zaoberá výskumom rakoviny

Za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy, najmä v oblasti onkológie, získal Rad Ľudovíta Štúra II. triedy Michal Mego, popredný slovenský onkológ, klinik a vedec, ktorý sa zaoberá výskumom predovšetkým v oblasti problematiky cirkulujúcich nádorových buniek. Michal Mego je prednostom II. Onkologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a súčasne aj Národného onkologického ústavu v Bratislave. Je tiež hlavným odborníkom pre klinickú onkológiu Ministerstva zdravotníctva SR.

Na portáli Veda na dosah sme písali, že k jeho najdôležitejším výsledkom patria dva medzinárodné patenty týkajúce sa nových metód na detekciu cirkulujúcich nádorových buniek. Medzi ďalšími je identifikácia viacerých biomarkerov asociovaných s rezistenciou na chemoterapiu pri nádoroch semenníkov, pričom niektoré predstavujú aj potenciálne terapeutické ciele. Zaoberá sa tiež možnosťami využitia probiotík v onkológii. Náš rozhovor s ním si môžete prečítať na nasledujúcom linku Profesor Michal Mego získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky 2019.

Milan Lapin sa zaoberá problematikou klimatických zmien

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy získal aj Milan Lapin, meteorológ a klimatológ pôsobiaci na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty fyziky, matematiky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave. Na našom portáli môžete spoznať napríklad jeho názory na problém migrácie ľudí v dôsledku klimatických zmien, a to v článku na nasledujúcom linku: V boji proti globálnemu otepľovaniu existuje cesta. Ale je pre nás veľmi nepohodlná.

Ak chcete očami Milana Lapina nazrieť do problematiky klimatických zmien hlbšie, prečítajte si na Vede na dosah články: Fyzikálny mechanizmus klimatickej zmeny a jej možné dôsledky (1. časť) a Fyzikálny mechanizmus klimatickej zmeny a jej možné dôsledky (2. časť).

Alebo si pozrite video na YouTube CVTI SR z prednášky Milana Lapina Globálne otepľovanie – fakty a mýty.

Zoznam všetkých vyznamenaných osobností nájdete na nasledujúcom linku: Prezidentka SR.

Záznam z udeľovania štátnych vyznamenaní vysielala RTVS.

„Ako vidíme, demokracia nikdy nie je vybojovaná raz a navždy. Hrozbou pre slobodu pritom nemusí byť iba vojna, hrozbou sú aj recidívy násilných a totalitných ideológií, ktoré si opätovne nachádzajú svojich stúpencov,“ povedala v úvodnom príhovore ceremoniálu Zuzana Čaputová, prezidentka SR.

Ďalej vyzvala: „Opravujme teda našu demokraciu, keď vidíme jej chyby. Zdokonaľujme ju, ale nerozkladajme ju. Nerozoberme ju na súčiastky, ktoré nebudeme vedieť spojiť.“

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 10. 5. 2022, autor: rpa