Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prezident Európskej rady pre inovácie sa stretol s inovačnou špičkou Slovenska

Prezident Európskej rady pre inovácie (EIC), Michiel Scheffer na stretnutí s inovátormi zo Slovenska. Zdroj: https://europske.noviny.sk

 

Prezident Európskej rady pre inovácie (EIC), Michiel Scheffer navštívil Slovensko, aby s kľúčovými partnermi z verejného a súkromného sektora diskutoval o skúsenostiach slovenských inovátorov s týmto prestížnym európskym programom s financovaním vo výške 10-miliárd EUR.

Slovensko sa už môže pochváliť vysoko inovatívnymi firmami, ktoré obstáli v celoeurópskej konkurencii ako sú firmy Powerful Medical či Glycanostics, Ltd. Firma Powerful Medical, ktorá využíva umelú inteligenciu na zefektívnenie diagnostiky kardiovaskulárnych chorôb, len nedávno získala prestížny grant a investíciu EIC Akcelerátor vo výške až 7,5-milióna EUR.

Kľúčovou témou stretnutia s investormi a žiadateľmi o financovanie z EIC bola preto výmena skúseností s grantovými schémami EIC a identifikácia faktorov, ktoré by mohli zvýšiť  úspešnosť slovenských firiem v programe. Viaceré európske krajiny napríklad využívajú domáce certifikované akceleračné programy, ktorých firmy sú v EIC posudzované prednostne.

“Slovensko považuje EIC za významný nástroj podpory rozvoja vysoko inovatívnych firiem. Preto  realizujeme viacero opatrení na zvýšenie synergií s EIC. Zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti boli podporené projekty, ktoré získali Seal of excellence v rámci EIC. Aktuálne pripravuje pilotný transfer zdrojov z Programu Slovensko práve do EIC. Tieto zdroje budú určené len pre domáce subjekty, ktoré sa budú zapájať do EIC,” uvádza podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec.

So zástupcami verejnej správy diskutoval prezident EIC o tvorbe národných politík, ktoré by mali pozitívny vplyv na zvyšovanie účasti slovenských výskumných organizácií a firiem v programoch EIC. “Slovensko zatiaľ nedosahuje svoj potenciál v programoch EIC, pričom dôvodom nemusí byť len nízka kvalita projektov. V hodnotiacom procese EIC Akcelerátor je dôležité preukázať schopnosť pritiahnuť súkromných investorov, čo je v podmienkach slovenského kapitálového trhu náročné. Máme v rukách viacero opatrení, ktorými by sme mohli investovanie do domácich prelomových technológií podporiť,” uviedla generálna riaditeľka Výskumnej a inovačnej autority Michaela Kršková, ktorá je zároveň členkou poradnej rady EIC.

V rámci prezentácie slovenského aplikovaného výskumu sa so svojou prácou predstavilo Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass, európska špička v oblasti výskumu skla a keramiky. Centrum vzniklo v roku 2017 za podpory programu Horizont 2020 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Záver dňa patril návšteve inovatívnych firiem: MultiplexDX – prvá slovenská firma, ktorá získala grant EIC Accelerator na vývoj presnejšej diagnózy rakoviny prsníka a firma GOSPACE Labs – slovenský technologický startup prinášajúci revolučný prístup k mestskému parkovaniu, ktorý získal financovanie vďaka prestížnemu národnému oceneniu Seal of Excellence, a taktiež bol podporený z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

 

Zdroj: VAIA; https://europske.noviny.sk, zverejnené: 12.4.2024, autor: rup