Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Preťaženie zemegule

Preťaženie zemegule na príklade Nemecka. Zdroj: https://www.tagesschau.de

Ekologická stopa sa v jednotlivých krajinách veľmi líši. Koľko zemegulí vlastne potrebujeme? Keby všetci ľudia žili tak ako v USA, na svoj životný štýl by potrebovali 5,1 zemegúľ. Pri životnom Číňanov by svetová populácia potrebovala 2,4 zemegúľ. „Nemecký spôsob života by si vyžadoval 3 zemegule. Podčiarkuje to osobitnú zodpovednosť priemyselných krajín a krajín s vysokými emisiami“: zdôraznil Christoph Bals, riaditeľ Germanwatch.   

V Nemecku prispievajú k preťaženiu zemegule predovšetkým vysoké emisie CO2 v oblasti elektriny, dopravy a priemyselného poľnohospodárstva, ako aj veľké priestorové nároky. „Germanwatch“ vidí naliehavú potrebu konať, predovšetkým v súvislosti s emisiami z dopravy a využívania pôdy, v dôsledku dovozu krmív pre zvieratá, tropického dreva a biopalív. Lietadlo je klimaticky najškodlivejším dopravným prostriedkom a cestovanie vlakom je podľa nedávnej štúdie „Global Footprint Network“ až 28-krát šetrnejšie voči klíme, ako lietanie, no často bolo dvakrát drahšie.

Svetová populácia už spotrebovala zdroje na rok 2023

Ľudstvo už desaťročia spotrebúva viac prírodných zdrojov, ako dokáže naša planéta Zem každý rok poskytnúť. Tento rok pripadol deň prekročenia zdrojov planéty Zem na 2. augusta 2023. Prispelo k tomu predovšetkým aj Nemecko svojimi  vysokými emisiami CO2. Od 2. augusta 2023 bude ľudstvo opäť žiť na ekologický úver.

Po tomto termíne sa obnoviteľné zdroje  planéty Zem vyčerpajú už na celý rok 2023. Túto skutočnosť oznámila environmentálna organizácia „Germanwatch“ v Bonne s odvolaním sa na aktuálne výsledky publikované „Global Footprint Network“ (GFN). To znamená, že ľudia v súčasnosti žijú tak, ako keby mali k dispozícii 1,7 planéty. Ak bude spotreba zdrojov pokračovať týmto tempom, tak by sme do roku 2030 spotrebovali celé 2 zemegule.

Nemecko dosiahlo preťaženie zemegule už začiatkom mája 2023

Už viac ako 50 rokov sú prírodné zdroje planéty Zem každoročne nadmerne využívané. Potešiteľné je aspoň to, že preťaženie sa už pár rokov takmer nezvyšuje a tento rok sme dokonca zaznamenali mierny pokles“: tvrdí Christoph Bals, riaditeľ Germanwatch.

Podľa prepočtov GFN sa takzvaný „Earth Overshoot Day“ posunul tento rok o 5 dní. Sieť vedcov so sídlom v USA však poukazuje na to, že štyri z piatich dní sú spôsobené výlučne zmenenou základňou údajov. Deň prekročenia zdrojov zemegule nastal v Nemecku už začiatkom mája 2023.

„Germanwatch“ požaduje záväznú a náležitú starostlivosť zodpovedných činiteľov EÚ

„Germanwatch“ označil európsky dopyt po krmivách, ako je sója pre priemyselný chov zvierat, alebo biopalivá, za rozhodujúcu hybnú silu celosvetového odlesňovania. Podľa slov Kathariny Brandt, referentky Germanwatsch pre poľnohospodársku politiku, prispieva dovoz do Nemecka každoročne k odlesňovaniu približne 43 000 hektárov tropického pralesa a to je veľkosť mesta s viac ako 1 miliónom obyvateľov, ako je Kolín nad Rýnom.

Vyzvala preto zodpovedných činiteľov na povinnú, náležitú ostražitosť a starostlivosť pre finančný sektor „Európskej únie“(EÚ), s cieľom zastaviť financovanie projektov, ktoré spôsobujú odlesňovanie pralesov.

Deň prekročenia preťaženia zemegule sa nezadržateľne blíži

Podľa údajov, ktoré uvádza „Global Footprint Network“, dátum „Earth Overshoot Day“ pokročil za posledných 20 rokov takmer o dva mesiace. Mierny obrat trendu predstavuje len rok 2020. Vtedy pripadol deň prekročenia preťaženia zemegule na 16. augusta, pretože globálna ekonomika sa zastavila v dôsledku hospodárskej krízy a s ňou spojenej nižšej spotreby energie. V roku 1970 to bol ešte december.

Vo svojej výročnej štúdii porovnáva „Global Footprint Network“ dve matematické veličiny, na jednej strane biologickú schopnosť Zeme vytvárať zdroje a na druhej strane schopnosť  absorbovať odpady a emisie. To je však v kontraste s lesmi, oblasťami, vodou, poľnohospodárskou pôdou a rybárskymi revírmi, ktoré ľudia v súčasnosti využívajú na svoj spôsob života a hospodárstvo.

Viac informácií:

Was bedeutet der Erdüberlastungstag?

Zdroj: https://www.tagesschau.de, zverejnené: 23. 8. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa