Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prestíž českej vedy: Akademie věd ocenila vedcov za mimoriadne úspechy

Sonda mieriaca skúmať Slnko, výskyt motýľov vo štvrtohorách, vplyv husitstva vo svete, klíma v mestách aj bádanie o covide a rakovine. To sú témy, ktoré rezonovali pri odovzdávaní Cien Akademie věd ČR. Ocenenia si odniesli vedci, ktorí obstáli v medzinárodnej konkurencii.

Počas slávnostného ceremoniálu vo vile Lanna 15. novembra 2021 udelila predsedníčka Akademie věd ČR Eva Zažímalová ceny v dvoch kategóriách. Prvá bola určená vedcom za mimoriadne výsledky, druhá bádateľom a bádateľkám vo veku do 35 rokov. Ako zdôraznila Eva Zažímalová: „Výsledky, ktoré tieto ocenenia vyzdvihujú, prispievajú k prestíži českej vedy v medzinárodnom porovnaní.“

Cesta k Slnku

Tím 17 vedcov z Astronomického ústavu AV ČR, z Ústavu fyziky atmosféry a Ústavu fyziky plazmy AV ČR si odniesol cenu za účasť na sonde Solar Orbiter. Jej cieľom je spoznať Slnko a vnútorné heliosféry z bezprostrednej vzdialenosti. K Slnku by sa mala dostať najbližšie zo všetkých doterajších sond. Nesie 10 prístrojov, na troch z nich (Metis, RPW a STIX) pracovali vedci z Akademie vied ČR. Ako uviedol Petr Heinzel z Astronomického ústavu AV ČR: „Je to pre nás ocenenie mnohoročnej práce. Možnosť pripojiť sa pred viac ako desiatimi rokmi k medzinárodnému kozmickému výskumu bola obrovská príležitosť.“

Boj s rakovinou

Vedci z Ústavu experimentálnej medicíny AV ČR a ich kolegovia z Fakultnej Thomayerovej nemocnice dlhodobo pracujú na výskume a liečbe rakoviny. Skúmajú 5-fluóruracily, ktoré sa používajú pri liečbe hrubého čreva a konečníka – jednej z najčastejších onkologických diagnóz. Ako uviedol Pavel Vodička z Ústavu experimentálnej medicíny AV ČR: „Som veľmi rád, že akadémia ocenila prechodové štádium poznania. Každý poznatok pri komplexných chorobách, a nádorových zvlášť, otvára ďalšie a ďalšie otázky.“

Vo víre viery

Za svoju prácu na publikácii Turnaj viery o medzinárodných dopadoch husitstva si cenu odniesol Dušan Coufal z Filozofického ústavu AV ČR. Zameral sa na búrlivý bazilejský koncil v 15. storočí a problematiku prijímania laikov z kalicha. Husitstvo zasadil do medzinárodného kontextu. Ako vysvetlil pri odovzdaní cien Dušan Coufal: „Zaujalo ma, ako sa témou vzniknutou na pražskej univerzite začali zaoberať popredné mozgy Európy, a že problém donútil premýšľať veľa ľudí.“

Klíma v mestách

Projekt Jána Geletiča z Ústavu informatiky AV ČR má veľký ohlas aj za hranicami Česka. Na základe geoinformatických dát vyvinul metódu, ktorá dokáže popísať klímu celých miest. Pri modelovaní teploty vzduchu počas letných vĺn tepla spolupracoval napríklad s magistrátmi Ostravy, Prahy alebo Brna. Ako vysvetlil ocenený mladý vedec: „Pôvodne sme chceli klasifikovať mestské meteorologické stanice, aby sa dalo popísať ich najbližšie okolie. Dnes sme sa dostali až tak ďaleko, že sme schopní modelovať klímu aj na úrovni ulíc.“ O téme sa viac písalo v časopise A/Věda a výzkum 1/2021.

Motýľ vo štvrtohorách

Vedkyňa Alena Sucháčková a Jana Marešová z Biologického centra AV ČR sa vo svojom výskume zamerali na dávnu minulosť. Konkrétne ich zaujímalo, aký vplyv mali na výskyt motýľov na severnej pologuli klimatické zmeny vo štvrtohorách. Ako vysvetlila Alena Sucháčková: „Ak chceme chrániť motýle pre ďalšie generácie, treba podchytiť nielen ich evolúciu, ale aj evolúciu ich prostredia, biotopov.“ Na uchopenie doby pred 20-tisíc rokmi skombinovali vedkyne prístupy modernej genetiky, mikrobiológie alebo histografie.

Kliešte aj covid

Výsledky výskumov Martina Palusa z Biologického centra AV ČR pomáhajú v boji s ochorením covid-19 aj s liečbou kliešťovej encefalitídy. V prípade oboch chorôb zohral kľúčovú úlohu pri vývoji protilátok. Ako uviedol Martin Palus, ktorý sa prepuknutiu koronavírusovej pandémie 12 až 16 hodín denne venoval diagnostike vzoriek a pomohol vyvinúť neutralizačný test na stanovenie množstva protilátok: „Ocenenie je pre mňa obrovskou poctou. Virológiu som si vybral, pretože v nej vidím budúcnosť, potenciál. Už na začiatku som vedel, že by som bol rád, keby moja práca bola vidieť, prispievala ľudstvu a k poznaniu.“

Zdroj: https://www.avcr.cz, zverejnené: 18. 11. 2021, autor: rpa