Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prehľady a štatistiky o programe Erasmus+

Štatistiky programu Erasmus+. Zdroj: https://erasmus-plus.ec.europa.eu

Erasmus+ v roku 2021 mal celkový rozpočet 2,9-miliardy EUR s 19 000 projektami, približne 71 000 organizáciami a takmer 649 000 účastníkmi mobility.

Odborné vzdelávanie a príprava sa čoraz viac stávajú stredobodom vzdelávacích politík, a to aj v rámci programu Erasmus+!

Podľa výročnej správy #ErasmusPlus za rok 2021 bolo v roku 2021 v zahraničí vyškolených približne 80 000 študentov a zamestnancov odborného vzdelávania a prípravy.

Viac informácií:

Správy o jednotlivých krajinách s interaktívnymi údajmi a prehľad s prehľadom programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027.

Erasmus+ factsheets

Výročné správy a štatistiky

Nižšie nájdete kľúčové štatistické správy a analýzy o programe Erasmus+ a jeho predchádzajúcich programoch.

Erasmus+ annual report 2021

Statistical annex to the Erasmus+ annual report 2021

Erasmus+ annual report 2020

Erasmus+ Annual Report 2019

Statistical annex to the Erasmus+ annual report 2019

European Solidarity Corps – Report 2018-2019

Hodnotenia

Predchádzajúce hodnotenia programu Erasmus+ zverejňuje Úrad pre publikácie.

Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes

Predchádzajúce verzie

Pozrite si archív s prehľadmi a štatistikami z predchádzajúcich rokov.

Zdroj: https://erasmus-plus.ec.europa.eu, zverejnené: 13. 1. 2023, autor: rpa