Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prehľad výskumných a vývojových organizácií na Slovensku

Vedeli ste, že na Slovensku existuje 546 výskumných a vývojových organizácií? Pri pohľade na percento podľa sektorov, podnikateľský sektor predstavuje 77 %, vládny sektor 15 %, vysokoškolský sektor 7 % a súkromný neziskový sektor 1 %.

Slovenské výskumné prostredie je možné charakterizovať popisom jeho právnych predpisov týkajúcich sa výskumu, ako aj identifikáciou slovenských výskumných inštitúcií, kde by ste mohli nájsť prácu alebo spoluprácu.

Legislatívny rámec výskumu a vývoja na Slovensku

  • Výskumné inštitúcie

Právnické a fyzické osoby s pobočkami v Slovenskej republike pôsobiace v oblasti výskumu a vývoja sú integrované do nasledujúcich sektorov:

Databáza organizácií výskumu a vývoja a úplný zoznam organizácií schválených na prijímanie výskumných pracovníkov z tretích krajín (viac v časti Hostiteľská dohoda) je zverejnená na:

  • a v registri organizácií v novom Informačnom systéme pre vedu a výskum SK CRIS (CRIS = Current Research Information System)

  • Výskum a vývoj podľa odvetví

EURAXESS | Researchers in Motion - RESEARCH in SLOVAKIA

  • Zamestnanci výskumu a vývoja podľa sektorov

  • Pracovníci v oblasti výskumu a vývoja podľa regiónov

  • Pracovníci v oblasti výskumu a vývoja podľa oblasti vedy

Zdroj: https://www.euraxess.sk, zverejnené: 7. 5. 2021, autor: rpa