Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Predstavenie výziev: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

Zámery výziev z Plánu obnovy. Zdroj VAIA

Úrad vlády SR zverejnil zámery výziev Komponentu 9 Plánu obnovy – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií.

Inovácie vznikajú zo spolupráce a prepájania nových poznatkov, know-how a kapacít. Na Slovensku však takáto kultúra spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom chýba. To spôsobuje nedostatočný transfer technológií a vedomostí naprieč ekosystémom, a zabraňuje nám naplno využívať naše výskumno-vývojové kapacity a inovačný potenciál krajiny.

Cieľom Národnej stratégie (sekcia 1.2.3) je napomôcť spolupráci a výrazne vyššiemu transferu poznatkov a technológií z výskumného prostredia do praxe odstránením prekážok legislatívneho charakteru ako aj vytvorením podmienok, kedy sa spolupráca oplatí pre súkromný aj verejný sektor.

V rámci Investície 2 budú preto môcť výskumníci a inovátori žiadať o podporu a financovanie v oblasti spolupráce firiem, akademického sektora a organizácii výskumu a vývoja vo výzvach, ktoré sa týkajú:

▶ Transformačných a inovačných konzorcií

▶ Inovačných voucherov

▶ Digitálnych voucherov

Celkovo pripravujeme 21 výziev v 5 oblastiach (Investícia 1 – 5). Zámery všetkých výziev nájdete na našom webe, kde sa s nami môžete podeliť o spätnú väzbu na znenie a podmienky výziev.

Výzvy sú súčasťou Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií.

Zdroj: https://vaia.gov.sk, zverejnené: 11. 1. 2023, autor: rpa