Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Predpoveď extrémneho počasia pomocou mobilných dát

Mit Mobilfunkdaten Extremwetter vorhersagen

Výskumný projekt na Univerzite aplikovaných vied v St. Pöltene v Rakúsku skúma novú metódu krátkodobého predpovedania počasia.

V dôsledku klimatických zmien sa extrémne počasie ako v lete bude vyskytovať stále častejšie. Veľmi krátkodobá predpoveď počasia by mohla komunitám a ľuďom pomôcť lepšie sa pripraviť na búrku.

Na to však v niektorých prípadoch chýba meracie stanice. Výskumný projekt na Univerzite aplikovaných vied v St. Pöltene skúma, či je možné extrémne počasie lepšie predpovedať v menšom rozsahu a v krátkodobom horizonte pomocou údajov z mobilných sietí.

Rýchle prijatie opatrení

Krátkodobá predpoveď, ktorá je čo najpresnejšia, pokiaľ ide o čas a miesto (na maximálne 12 hodín), umožňuje vhodné opatrenia, ktoré môžu predchádzať škodám a umožňujú komunitám a pohotovostným službám účinnejšie reagovať a lepšie sa pripraviť na búrku.

Krátkodobé predpovede si vyžadujú čo najhustejšiu sieť meracích bodov, ktoré by poskytovali aktuálne údaje o počasí. Také údaje z merania môžu dodávať pozemné stanice alebo systémy diaľkového prieskumu, ako sú meteorologické radary alebo satelity. Vo veľkých častiach Rakúska však nerovný terén obmedzuje počet meracích staníc a kvôli topografii určitých oblastí sú radarové údaje dostupné len v nedostatočnom množstve.

Predpoveď počasia s mobilnými dátami

Výskumný projekt na Univerzite aplikovaných vied v St. Pöltene skúma, či je možné fyzické údaje z údajov rádiového spojenia, ako je napríklad útlm signálu, použiť na predpovedanie extrémnych poveternostných udalostí a výpočet údajov o zrážkach. Ako uviedol projektový manažér Oliver Eigner z Inštitútu pre výskum bezpečnosti IT na Univerzite aplikovaných vied St. Pöltene: „V budúcnosti by to bola obrovská výhoda, pretože pomocou vhodných opatrení je možné predchádzať škodám, reagovať na ne a plánovať ich efektívnejšie.“

Vďaka neustálemu rozširovaniu mobilnej siete sú údaje o fyzikálnych vlastnostiach rádiového spojenia dostupné vo veľkom množstve a väčšinou plošne. Prevádzkovatelia siete rutinne zaznamenávajú zodpovedajúce údaje o meraní (napr. útlm signálu), aby sa zaistila kvalita siete.

V priebehu projektu sa v súčasnosti vyhodnocujú údaje o zrážkach a údaje o rádiových spojoch pre búrky v júli a auguste. Projektový tím chce pomocou analýzy odhadnúť, či je možné pomocou mobilných dát robiť lepšie predpovede.

Projektový tím tvoria Univerzita aplikovaných vied v St. Pöltene, Ústredný ústav pre meteorológiu a geodynamiku (ZAMG), ktorý je zodpovedný za spracovanie nameraných údajov v analytických a predpovedných modeloch, Hutchison Drei Austria GmbH a Úrad štajerskej vlády, Oddelenie 14 – Vodné hospodárstvo, zdroje a udržateľnosť, hydrografický útvar.

Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, regiónov a cestovného ruchu (BMLRT) financuje projekt prostredníctvom rakúskeho programu financovania bezpečnostného výskumu KIRAS, ktorý spravuje Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG).

Viac informácií:

LINK – Analyse und Nowcasting von Extremereignissen mithilfe von Richtfunkdaten

Zdroj: https://www.fhstp.ac.at, zverejnené: 31. 8. 2021, autor: rpa