Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Prednášky o superpočítaní vo vede

Plagát k prednáškam HPC. Zdroj: NKC pre HPC

Národné kompetenčné centrum pre HPC v spolupráci s Výpočtovým strediskom Múzeom počítačov Centra spoločných činností SAV pripravuje pre všetkých záujemcov sériu prednášok v populárno-náučnom duchu o vysokovýkonnom počítaní v rôznych vedných disciplínach.

Pozvaní prednášajúci sú odborníkmi na využívanie HPC nástrojov vo svojich odboroch. Jednotlivé témy budú prezentovať neformálne a úvod do problematiky vysvetlia vždy názorne a jednoducho. Prednášky sa dotknú oblastí, ako sú história, vývoj technológií, paralelizácia, operačné systémy, distribuované počítanie aj chemické modelovanie 2D systémov či predpoveď počasia.

Základné pojmy z architektúry počítačov, operačných systémov, programovacích jazykov, výpočtových metód a matematiky vysvetlia v úvodných seminároch, prípadne v úvodnej časti jednotlivých prednášok.

Cieľom prednášok je priblížiť záujemcom možnosti aplikácií vysokovýkonného počítania vo vedeckom výskume realizovanom výskumnými tímami Slovenskej akadémie vied, slovenských univerzít, a to i v kontexte svetového vývoja.

„Aj keď ste používateľom zakúpených programových balíkov, vedecké výpočty si bezpochyby vyžadujú aj znalosti metód modelovania a simulácií, základov programovania, operačných systémov a architektúry počítačov. Využívanie HPC nástrojov vo vede je skrátka multidisciplinárna problematika a touto sériou prednášok by sme chceli aspoň čiastočne kompenzovať fakt, že sa jej v kurikulách vysokých škôl nevenuje dostatok pozornosti,“ hovoria organizátori.

Harmonogram prednášok a registrácia:

    29. septembra o 17:00 – Súčasné trendy a vízia rozvoja HPC na Slovensku

Lukáš Demovič (CSČ SAV), Filip Holka (CSČ SAV)
V prvej časti prednášky sa dozviete, čo je superpočítač a aké technológie v sebe kombinuje. Zároveň vám poodhalíme súčasné trendy v budovaní superpočítačov novej generácie a metriku vyhodnocovania ich výkonu i energetickej efektivity. Ukážeme vám aj, ako sa prevádzkujú a monitorujú. V druhej časti si krátko povieme o histórii superpočítačov na Slovensku, ale aj o plánoch na ich rozvoj a zapojenie do európskych štruktúr.

REGISTRÁCIA

   12. októbra o 17:00 – Počítačové simulácie a výpočty ako esenciálny nástroj vedy

Pavol Neogrády (Prírodovedecká fakulta UK)
Chcete sa dozvedieť, prečo potrebujeme vysokovýkonnú výpočtovú techniku? Táto prednáška vám jednoduchým spôsobom priblíži, pred akým typom úloh stoja vedci pri modelovaní rôznych systémov a ako je možné ich riešiť s využitím HPC. Zároveň na jednoduchých príkladoch ozrejmí metódy a postupy, bez ktorých sa súčasná veda nezaobíde.

REGISTRÁCIA

   26. októbra o 17:00 – Vývoj technológií a architektúr počítačov – od sériových jednoprocesorových po súčasné superpočítače

Martin Šperka (Múzeum počítačov, CSČ SAV)
Prezentácia stručne sumarizuje hlavné etapy urýchľovania výpočtov vplyvom vývoja technológií a architektúr od elektrónkových počítačov so sériovými ALU po masívne paralelné architektúry s miliónmi mikroprocesorov v systémoch na čipe obsahujúcich miliardy tranzistorov.

REGISTRÁCIA

Prednášky budú prebiehať v Aule SAV v areáli na Patrónke. Registrácia je nutná, keďže počet účastníkov je obmedzený. Počas prednášok je potrebné dodržiavať všetky platné hygienické opatrenia.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 24. 9. 2021, autor: rpa