Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Predĺžený termín podávania abstraktov na podujatie IPW 2024

Využite možnosť predĺženia termínu na predkladanie abstraktov na podujatie IPW 2024 do 15. decembra 2023 a zúčastnite sa v poradí už 20. ročníka Medzinárodného seminára o pravdepodobnosti.  

Zdroj: ipw2024.com

IPW 2024

20. ročník Medzinárodného seminára o pravdepodobnosti sa uskutoční v dňoch 8.-10. mája 2024 na Univerzite Minho, v portugalskom meste Guimarães.

Cieľom seminára je poskytnúť prostredníctvom medzinárodného fóra priestor na diskusiu o témach, ako sú odolnosť, robustnosť a redundancia systémov infraštruktúry, hodnotenie a riadenie rizík, klimatické zmeny a neistoty zaťaženia, nové rozhodovacie rámce a mnohé ďalšie témy súvisiace so základmi a aplikáciou pravdepodobnosti.

Séria podujatí IPW sa začala v roku 2003 v nemeckých Drážďanoch a odvtedy ju hostili mnohé ďalšie krajiny (napr. Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Poľsko, Spojené kráľovstvo a Južná Afrika). IPW predstavuje podujatie, na ktorom sa stretávajú odborníci z rôznych technických a vedeckých oblastí a doktorandi, ktorí hľadajú široké vedomosti. Pandémia COVID-19 však viedla k tomu, že IPW 2020 sa konal úplne online, čím sa narušilo osobné stretnutie tejto veľkej komunity. IPW 2024 v Guimarães sa tak javí ako nová príležitosť nadviazať na predchádzajúce osobné stretnutia spojené s výmenou poznatkov, diskusiou a multidisciplinárnou spoluprácou.

Témy

IPW 2024 je venovaný šíreniu a diskusii o aktuálnych výzvach v oblasti základov a aplikácie pravdepodobnosti. Príspevky by sa preto mali týkať aspoň jednej z nasledujúcich piatich kľúčových tém:

  • Téma 1: Odolnosť, robustnosť a redundancia systému infraštruktúry
  • Téma 2: Hodnotenie a riadenie rizík
  • Téma 3: Zmena klímy a neistoty zaťaženia
  • Téma 4: Nové rámce rozhodovania
  • Téma 5: Základy a uplatňovanie teórií pravdepodobnosti

Predkladanie abstraktov

Do 15. decembra 2023 je možné predložiť abstrakt k podujatiu IPW 2024, ktorý by mal jasne opisovať vykonanú prácu, ako aj jej význam a hlavné výsledky.

Abstrakty by sa mali predkladať výlučne prostredníctvom platformy na predkladanie príspevkov IPW 2024 v rozsahu do 250 slov. Autori by mali tiež uviesť aj 3 – 5 kľúčových slov a vybrať z horeuvedených tém, do ktorej sa práca najlepšie hodí.

Podať abstrakt môžete TU.

Po predložení abstraktu ho vedecký výbor posúdi a rozhodne o jeho prijatí. Následne bude autor požiadaný o predloženie celého príspevku.

Každý autor so zaplatenou registráciou na IPW 2024 môže prezentovať maximálne 2 príspevky.

Program IPW 2024

Zdroj: ipw2024.com

Zdroj: ipw2024.com; zverejnené: 8.12.2023; autor: onz